Onderhoudsmanagement en storingsregistratie van de Openbare Verlichting volledig geautomatiseerd

Onderhoudsmanagement en storingsregistratie van de Openbare Verlichting volledig geautomatiseerd van I-Real BV

Door: I-Real BV  11-08-2011
Trefwoorden: Datacommunicatie, Openbare Verlichting, Telemetrie

Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en dertien Zeeuwse gemeenten hebben de samenwerking gezocht om het beheer van de Openbare Verlichting (circa 85.000 lichtmasten) verder te professionaliseren. Doel is om beter inzicht te krijgen in de samenstelling en leeftijdsopbouw van de lichtmasten in het gehele, maar ook het afzonderlijke, gemeentelijke gebied. Na een aanbestedingsprocedure is gekozen voor de monitoring- en beheersoftware van I-Real. Met dit systeem (genaamd RealM2M Traffic) wordt tevens de registratie, de doormelding en de bewaking van storingen vereenvoudigd en verbeterd. 

Na implementatie van het systeem kunnen de diverse onderhoudspartijen ter plaatse de gegevens en werkbonnen invoeren. De opdrachtgevers kunnen eenvoudig raadplegen of de onderhoudspartijen de storingen volgens afspraak hebben afgehandeld. Via de flexibele rapportagemogelijkheden kunnen rapporten worden samengesteld van bijvoorbeeld de masten die jonger zijn dan drie jaar, maar een meer dan gemiddeld aantal storingen hebben gehad. Ook kan het energieverbruik van de lichtmasten gerapporteerd worden. 

Uit de aanbesteding is het voorstel van I-Real als beste uit de bus gekomen. Als sterke punten zijn hierin genoemd de gebruiksvriendelijkheid, de flexibele rapportagemogelijkheden en de mogelijkheid om aan te sluiten op reeds bestaande gemeentelijke zaaksystemen. Bovendien past de software van I-Real uitstekend bij het zogenaamde ‘nieuwe werken’, alle informatie is onafhankelijk van tijdstip en locatie beschikbaar.

Trefwoorden: Datacommunicatie, Onderhoudsmanagementsystemen, Open telemetrie, Openbare Verlichting, Softwaresystemen, Telemetrie,

Ander nieuws en updates van I-Real BV

11-08-2011

Samenwerking meetprogramma afvalwatersysteem Vallei en Eem van start!

Platform Water Vallei en Eem kiest voor I-Real in kader van de samenwerking met 13 gemeenten voor het meetprogramma afvalwatersysteem.