Brandweer kiest voor PIR sandwichpanelen

Brandweer kiest voor PIR sandwichpanelen van Kingspan Geïsoleerde Panelen

Door: Kingspan Geïsoleerde Panelen  02-06-2009

De brandweer van Langemark (België) heeft onlangs haar nieuwe kazerne in gebruik genomen welke volledig is opgetrokken uit Kingspan PIR sandwichpanelen. Architect Dominique Parmentier, zelf lid van de vrijwillige brandweer van Langemark, heeft de kazerne ontworpen zodat er snel en kosteneffectief een mooi en brandveilig gebouw kon worden gerealiseerd.

Naast de gebruikelijk aspecten zoals isolatiewaardes en brandveiligheid is er ook op het duurzame karakter van het pand gelet. Om die reden is er naast de duurzame ECOsafe Kingspanpanelen ook gekozen voor een houten draagstructuur voor het dak. De hele kazerne, met een vloeroppervlak van 500 m2, bestaat uit stalen kolommen waartegen de sandwichpanelen zijn bevestigd voor de wanden. Ook het dak bestaat uit sandwichpanelen van een lange lengte om zo in één keer het gehele gebouw te overspannen.

Dat het type isolatiemateriaal van belang is voor de brandveiligheid wordt ook aangegeven in het eindrapport over de brand in De Punt van de commissie Helsloot. Een aanbeveling van de commissie voor de brandweer is om branden in industriële gebouwen anders te benaderen dan nu het geval is. Zo zou de brandweer haar strategie voor het aanpakken van de brand o.a. moeten afstemmen op de potentiële vuurlast van het toegepaste isolatiemateriaal in de gebouwschil. Kingspan juicht deze aanbeveling toe omdat dit naadloos aansluit op haar brandveiligheidstrategie.

Kingspan sandwichpanelen zijn voorzien van een FIREsafe PIR-isolatiekern die gekenmerkt wordt door een uitstekende brandwerendheid. Uitgebreide brandproeven bij gerenommeerde instituten als BRE (Engeland) en Efectis (Nederland), hebben aangetoond dat Kingspan PIR-sandwichpanelen lang stand houden tijdens een volledig ontwikkelde brand. Dit heeft als grote voordeel dat de structurele integriteit van de panelen uitermate lang gehandhaafd blijft zodat de brandweer tijdig en veilig aanwezige personen uit een gebouw kan evacueren en mogelijk zelfs het pand kan behoeden voor een total-loss schade.

Zien bouwen, doet bouwen concludeert ook de architect: “De mensen zijn hier over het algemeen nogal traditioneel ingesteld en kijken liever even de kat uit de boom wat nieuwe ontwikkelingen en toepassingen betreft.”, geeft de heer Parmentier toe. “Maar eens men overtuigd is kan het snel gaan. Zo heeft deze kazerne meteen aanleiding gegeven tot de bouw van een gelijkwaardige kazerne voor het korps in het nabijgelegen Zonnebeke. Het relatief bescheiden budget met toch deze fraaie kazerne in Langemark als resultaat heeft ervoor gezorgd dat ik daar een vergelijkbaar gebouw mocht ontwerpen, in dezelfde stijl en met dezelfde materialen. Bovendien is de brandweercommandant van Zonnebeke een gewezen architect die meteen de interessante aspecten en voordelen van deze constructie en het gebruik van de Kingspan-producten erkende, hierdoor was de zaak natuurlijk nog sneller beklonken.”

Download nu de nieuwe BOUW Inspirator op www.kingspanpanels.nl!


Contact Kingspan Geïsoleerde Panelen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share