Jongeren niet te beroerd voor vrijwilligerswerk

Door: Welzijnnederland  10-07-2008
Trefwoorden: Welzijn, Jongeren, Vrijwilligerswerk

Het welzijnswerk in Nederland ondersteunt mensen bij het actief meedoen aan onze maatschappij en bij zelfredzaamheid. Met diensten, activiteiten, informatie en advies bieden welzijnorganisaties kwetsbare burgers een steuntje in de rug. Uit het onderzoek blijkt dat het welzijnswerk nog erg onbekend is in Nederland. Wanneer Nederlanders wordt gevraagd naar wat volgens hen het welzijnswerk inhoudt volgt een bonte stoet van omschrijvingen. Bijna 12% is eerlijk en zegt geen idee te hebben. De overige ondervraagden geven omschrijvingen waaruit blijkt dat voor de meeste Nederlanders er geen wezenlijk verschil is tussen zorg en welzijn.

Terwijl ook veel Nederlanders denken dat het welzijnswerk er vooral voor ouderen is, geven met name jongeren aan meer betrokken te willen worden bij het welzijnswerk. Bij voorkeur gaan ze aan de slag als vrijwilliger.

Wie meer wil weten over het welzijnswerk in Nederland kan terecht op www.welzijnnederland.nl

Trefwoorden: Jongeren, Vrijwilligerswerk, Welzijn