Landelijke wegwijzer in welzijn

Door: Welzijnnederland  21-03-2008
Trefwoorden: Marketing

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat burgers “samen werken en samen leven”. Voor wie daar wel wat hulp bij kan gebruiken is ondersteuning beschikbaar: welzijnorganisaties ondersteunen op allerlei manieren mensen bij hun zelfredzaamheid en participatie. De belangrijkste onderdelen van het welzijnwerk zijn het jeugd- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, welzijn ouderen, buurtwerk, peuterspeelzalen, opvang, sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk en juridische en financiële hulp. Door de grote variatie in onderdelen is het welzijnwerk niet altijd bekend bij mensen die er wél gebruik van zouden kunnen maken. Daarom zijn nu al deze onderdelen en de activiteiten en diensten die daaraan zijn gekoppeld, overzichtelijk te vinden op de nieuwe site welzijnnederland.nl .

Trefwoorden: Marketing