Zorg in revalidatiecentra doelmatiger

Door: Revalidatie Nederland  07-10-2008
Trefwoorden: Kwaliteit, Zorg, Revalidatie

Meer zorg
De groei van de geleverde zorg bedraagt 4%, vooral als gevolg van het toegenomen aantal eerste consulten en een toename van het aantal behandeluren voor alle patiënten. De revalidatiesector behandelde in 2007 circa 61.000 patiënten. Ruim 5.000 meer dan het jaar ervoor. De totale personele en materiële kosten gingen omhoog, maar per patiënt namen de kosten juist af.

Doelmatige zorg
Uit het Brancherapport 2007 blijkt dat patiënten korter in het revalidatiecentrum verblijven. De gemiddelde verblijfsduur van 70 dagen in 2006 is het afgelopen jaar met ruim 3 dagen verminderd. De intensievere behandeling, het kortere verblijf in het centrum en de verlaging van de kosten per patiënt tonen aan dat de zorg in revalidatiecentra steeds doelmatiger wordt.

Kwaliteitsverbetering
Doelmatigheid gaat hand in hand met het leveren van kwaliteit. Alle 24 revalidatiecentra toetsen jaarlijks de kwaliteit van de revalidatiezorg aan de hand van landelijke prestatie-indicatoren. De uitkomsten laten over de tijd een toename zien van de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van patiënten.

Bron: het Revalidatie Brancherapport 2007 omvat de data van de 24 revalidatiecentra die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland. Gegevens over revalidatie in algemene- en academische ziekenhuizen zijn meegenomen voor zover deze vallen onder de erkenning van een revalidatiecentrum.

Trefwoorden: Doelmatige, Kwaliteit, Revalidatie, Zorg

Contact Revalidatie Nederland

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share