Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Door: Advocatenkantoor Bosman Rheden  11-01-2014
Trefwoorden: Arbeidsrecht, Ziekte, Salaris

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, uw advocatenkantoor voor arbeidsrecht en ontslag Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van een arbeidsrechtadvocaat. Onze advocaten kunnen bogen op jarenlange ervaring in het arbeidsrecht. Zij zijn betrokken en oplossingsgericht en staan zowel werkgevers als werknemers bij. Belt u gerust voor een gratis gesprek. Advies en bijstand Wij adviseren en procederen voor werkgevers en werknemers over de volgende arbeidsrechtelijke geschillen: arbeidsovereenkomsten arbeidsomstandigheden ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap salaris- en onkostenvergoeding overwerk vakantie en verlof schorsing, stopzetten betaling salaris en andere disciplinaire maatregelen wijziging arbeidsvoorwaarden en wijziging van omstandigheden ontslag op staande voet (dringende reden) en ontbinding arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk ontslag procedure ontslagvergunning Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen opstellen of nakijken vaststellingsovereenkomst bij ontslag doorbetaling loon / salaris gouden handdruk / ontslagvergoeding en stamrecht concurrentiebeding, matiging en boete relatiebeding reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen en bedrijfssluiting overname van onderneming werkgever aansprakelijkheid na ongeval en schadevergoeding. Lees verder: Reikwijdte van het arbeidsrecht Doel van het arbeidsrecht Reikwijdte van het arbeidsrecht Het arbeidsrecht betreft de regels die van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Bij de uitleg van een arbeidscontract zijn naast de regels van het arbeidsrecht ook de regels van het verbintenissen- en het vermogensrecht van toepassing. Het arbeidsrecht is terug te vinden in de boeken 3, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zijn van toepassing: andere wettelijke regelingen zoals het Ontslagbesluit, Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, de Wet Melding Collectief Ontslag, de Wet Gelijke Behandeling, of de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Ook is vaak een CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst) op de arbeidsovereenkomst van toepassing. Een CAO bevat in de regel algemeen verbindende regels die werkgever en werknemer ten opzichte van elkaar in acht hebben te nemen. Doel van het arbeidsrecht De verhouding tussen werkgever en werknemer is per definitie niet gelijkwaardig. Het arbeidsrecht tracht deze ongelijkheid te compenseren en bevat daarom veel bepalingen die de werknemer tegen de werkgever beschermen. Zo beperkt het arbeidsrecht in zekere mate de contractsvrijheid van partijen. Verder hebben werknemers doorgaans recht op een minimumloon. Ook heeft de wetgever vastgelegd dat werknemers op jaarbasis een minimum aantal vakantiedagen dienen te genieten. Om de werknemer tegen een te lichtvaardig ontslag te beschermen heeft de wetgever bovendien de voorwaarden waaronder beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden geregeld. Een onregelmatig of onredelijk ontslag kan zowel de werkgever als de werknemer schadeplichtig doen zijn. Onder omstandigheden kan bij een ontslag zonder voorafgaande ontslagvergunning van het UWV, zoals bij een gegeven ontslag op staande voet, de werknemer schriftelijk de nietigheid van het ontslag inroepen. Het is daarom voor zowel werkgevers en werknemers van belang om zich goed te laten informeren over het ontslagrecht. Het niet correct naleven van deze regels kan schadeplichtigheid met zich meebrengen. Bel ons vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman heeft de afgelopen twintig jaar ruime ervaring opgebouwd in arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. Het kantoor behartigt uw belangen met volledige inzet, waarbij de lat zo hoog mogelijk wordt gelegd. Als u een advocaat of arbeidsrecht jurist van het kantoor inschakelt wordt u goed geholpen. Bel vrijblijvend: 026-3882351. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

Trefwoorden: achterstallig loon, achterstallig salaris, Advocaat Arbeidsrecht, Arbeidsgeschil, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsovereenkomst, Arbeidsrecht, Arbeidsrechtadvocaat, arbeidsrechtjurist, Arbeidsvoorwaarden, Arbeidszaak, Concurrentiebeding, disciplinaire maatregel, disciplinaire maatregelen, Doorbetaling Loon, doorbetaling salaris, dwingende reden voor ontslag, jurist arbeidsrecht, Kantonrechtersformule, Kennelijk Onredelijk Ontslag, Onkostenvergoeding, Ontbinding Arbeidsovereenkomst, Ontslag Op Staande Voet, Ontslagadvocaat, Ontslagrecht, Ontslagvergoeding, Ontslagvergunning, Opzegging arbeidsovereenkomst, Opzeggingsverbod, overname van onderneming, Relatiebeding, reorganisatie en bedrijfssluiting, ruzie met werkgever, Salaris, Uitkering, uitleg collectieve arbeidsovereenkomst, Uwv, vakantie en verlof, Vaststellingsovereenkomst, Werkloosheidsuitkering, wettelijke rente en wettelijke verhoging, Ziekte,

Contact Advocatenkantoor Bosman Rheden

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Procesrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
25-01-2014

Procesrecht advocaat

Advocatenkantoor Bosman heeft een ruime ervaring in allerlei procedures. Zij staat u graag met raad en daad terzijde.


Strafrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in elke fase van het strafproces. Gespecialiseerde raad en daad van een strafrechtadvocaat.


Consumentenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Consumentenrecht advocaat

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351 voor goed raad en daad van een consumentenrecht advocaat.


Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat

Mensen sluiten dagelijks contracten of overeenkomsten, zonder de gevolgen hiervan te overzien. Het tijdig laten beoordelen of schrijven van een contract (op maat) kan achteraf veel ellende besparen.


Echtscheiding en familierecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Echtscheiding en familierecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren familierecht advocaat


Bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Onroerend goed advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde vastgoed advocaat.


Bouwrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bouwrecht advocaat

Bijstand met raad en daad door een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een deskundige ambtenarenrecht advocaat.


Huurrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Huurrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde huurrecht advocaat