Bestuursrecht advocaat

Bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Door: Advocatenkantoor Bosman Rheden  11-01-2014
Trefwoorden: splitsingsvergunning, exploitatieplan, Bestuurlijke boete

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, gespecialiseerd in juridische problemen met de overheid Heeft u een probleem of conflict met een gemeente, provincie, waterschap en/of bestuursorganen die daar deel van uitmaken? Advocatenkantoor Bosman staat u van harte bij. Verder ziet de bijstand van onze advocaten en juristen op geschillen met zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Zij kunnen bogen op een ruime ervaring en specialistische kennis van het bestuursrecht. De aanpak van het kantoor is pragmatisch en oplossingsgericht. Belt u gerust voor een gratis gesprek. Hoewel een bestuursrechtelijke procedure zonder bijstand van een advocaat gevoerd kan worden is het in Nederland, gezien het grote aantal bestuursrechtelijke wetten, besluiten, regelingen, verordeningen en andere voorschriften, een bijna onmogelijke opgave met succes zelfstandig een bestuursrechtelijke procedure te voeren. Daarbij speelt een rol dat het bestuursprocesrecht zeer gecompliceerdheid is en dat de overheid altijd ervaren en gespecialiseerde juristen zal inzetten om de door haar genomen beslissing te rechtvaardigen. Mr. M.E. Bosman heeft met goed gevolg de specialisatieopleiding Bestuursrecht van de Grotius Academie gevolgd. Hij is lid van de specialisatievereniging Vereniging voor Bestuursrecht. Vanaf 1993 is hij docent bestuursrecht. Vanuit die hoedanigheid ziet hij het als een uitdaging om beslissingen van de overheid voor u te tackelen. Hij draagt in de voor u te voeren procedure argumentatie aan die het verschil kan uitmaken tussen winnen of verliezen. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

Trefwoorden: aanlegactiviteit, Advocaat Bestuursrecht, begunstigingstermijn, beroepschrift rechtbank na (heroverweging) besluit overheidsorgaan, bestraffende sanctie, Bestuurlijke boete, Bestuursrecht advocaat, bezwaarschrift tegen beschikking of besluit overheidsorgaan, bouwstop, dwangbevel en parate executie, dwangsom en bestuursdwang, exploitatieplan, exploitatievoorschriften, geschil bestemmingsplan, geschil bouwvoorschriften en gebruiksvoorschriften bestemmingsplan, geschil over een aanleg of verandering van een weg, geschil subsidievaststelling, geschil vergunningen en ontheffingen, geschil verklaring omtrent gedrag, herstelsanctie, hoger beroep bij Raad van State of Centrale Raad van Beroep, Huisvestingsvergunning, inbeslagneming administratie, intrekking vergunning, invordering boete, legalisatie illegale activiteit en/of bouwwerk, meldingsplicht op grond van Activiteitenbesluit (Barim), mogelijkheid tot legalisatie, monumentenregeling, nadeliger planologisch regime, omgevingsvergunning bouwen, omgevingsvergunning slopen, omzetting van woonruimte, onttrekking woonruimte en financiële compensatie, overgangsrecht bestemmingsplan, overheidsaansprakelijkheid, onrechtmatige daad en schadevergoeding, overtreder, parate executie en gedoogverklaring, planschade en nadeelcompensatie, positief bestemmen en uitsterfregeling, splitsingsvergunning, stadsbouwmeester, toezicht en toezichthouder, uitleg planvoorschriften bestemmingsplan, vergunning / toestemming voor de verandering of oprichting van een inrichting, voorzienbaarheid, passieve risicoaanvaarding en schaduwwerking nieuw bestemmingsplan, weigering subsidieaanvraag; subsidietoekenning en subsidieverstrekking, Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob), zwijgrecht en cautie,

Contact Advocatenkantoor Bosman Rheden

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Procesrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
25-01-2014

Procesrecht advocaat

Advocatenkantoor Bosman heeft een ruime ervaring in allerlei procedures. Zij staat u graag met raad en daad terzijde.


Strafrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in elke fase van het strafproces. Gespecialiseerde raad en daad van een strafrechtadvocaat.


Consumentenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Consumentenrecht advocaat

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351 voor goed raad en daad van een consumentenrecht advocaat.


Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat

Mensen sluiten dagelijks contracten of overeenkomsten, zonder de gevolgen hiervan te overzien. Het tijdig laten beoordelen of schrijven van een contract (op maat) kan achteraf veel ellende besparen.


Echtscheiding en familierecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Echtscheiding en familierecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren familierecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Onroerend goed advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde vastgoed advocaat.


Bouwrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bouwrecht advocaat

Bijstand met raad en daad door een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een deskundige ambtenarenrecht advocaat.


Huurrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Huurrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde huurrecht advocaat


Arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Goede raad en daad van een arbeidsrechtadvocaat.