Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat

Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Door: Advocatenkantoor Bosman Rheden  18-01-2014
Trefwoorden: Garantie, Verzuim, Contract

Mensen sluiten dagelijks contracten of overeenkomsten. De meeste komen mondeling tot stand. Soms echter vereist de wet vormvoorschriften (bijv. bij een schenking of een huwelijk). Schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken is op zich niet vereist, maar het belang ervan neemt toe naarmate de financiële belangen groter worden. Vooral het bedrijfsleven vraagt om contracten en regelingen op maat. Is een overeenkomst of transactie overzichtelijk en juist schriftelijk vastgelegd, al dan niet met een boeteclausule? Dan kan bij schending van de afspraak nakoming of ontbinding van de overeenkomst gevorderd worden. Is een contractpartij bij het aangaan van de overeenkomst verkeerd voorgelicht en/of bedrogen? Dan kan de overeenkomst in de kern worden aangetast door vernietiging van de overeenkomst te vorderen op grond van dwaling en/of bedrog. Verder kan vernietiging van de overeenkomst soelaas bieden bij misbruik van omstandigheden en/of bedreiging bij het aangaan van de overeenkomst. Advocatenkantoor Bosman behandelt onder meer de volgende contracten: arbeidsovereenkomst; maatschapovereenkomst; huurovereenkomst; koopovereenkomst; huurkoop-overeenkomst; verzekeringsovereenkomst; overeenkomst van opdracht; vaststellingsovereenkomst; lastgevingovereenkomst; bemiddelingsovereenkomst; overeenkomst tot borgtocht; bewaarnemingsovereenkomst; managementovereenkomsten; franchiseovereenkomsten; agentuurovereenkomsten, alleenverkoop-overeenkomsten; overeenkomst van aanneming van werk; lijfrenteovereenkomst; schenkingsovereenkomst. Leg de volgende onderwerpen goed vast Bij de vastlegging van afspraken tussen partijen, voor zover het vermogensrechtelijke afspraken betreft, verdient het aanbeveling de volgende onderwerpen goed vast te leggen: A. Partijen B. Considerans C. Bepalingen/inhoud: definities volmacht en vertegenwoordiging onderwerp van de overeenkomst, rechten en verplichtingen van partijen voorwaarden duur, beëindiging, vernietiging en ontbinding onvoorziene omstandigheden cessie geheimhouding volledige overeenkomst gedeeltelijke onverbindendheid toepasselijk recht en geschillenregeling kennisgevingen. Betrokken en deskundig De advocaten van Advocatenkantoor Bosman hebben aanzienlijke ervaring in het opstellen en beoordelen van contracten en het daarbij begeleiden van de cliënten. Ook bij geschillen die voortvloeien uit contractsbepalingen staan zij u betrokken en deskundig bij, ongeacht of u adviserende dan wel procedurele rechtsbijstand wenst. U kunt dus altijd bij een advocaat of jurist van het kantoor terecht met een vraag over het opstellen of de nakoming van een contract. Uw contract of vraag is bij ons in goede handen. Twijfelt u of u een contract moet laten opstellen en/of ter beoordeling moet voorleggen? Bespreek vrijblijvend uw vraag met een advocaat of jurist van Advocatenkantoor Bosman. Belt u vrijblijvend en kosteloos: 026-3882351. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

Trefwoorden: afstand van recht, Boetebeding, Consumentenbescherming, Contract, contractsoverneming, Convenant, exceptie, Garantie, gebrek en wanprestatie, Gevolgschade, hoofdelijke aansprakelijkheid, lasthebber en bemiddelaar, levering en aflevering, misbruik van omstandigheden, onderzoeksplicht en mededelingsplicht, Ontbinding Contract, opschorten overeenkomst, Overeenkomst, rechtshandeling, Rechtsverwerking, redelijkheid en billijkheid, retentierecht, Schadevergoeding, schuldeiser en schuldenaar, schuldeisersverzuim, te goeder trouw en te kwader trouw, tekortkoming en conformiteit, Verjaring, vernietiging overeenkomst, Vertragingsschade, vervangingsschade, Verzuim, volmacht en vertegenwoordiging, voorrang en verhaal, Vordering,

Contact Advocatenkantoor Bosman Rheden

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Procesrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
25-01-2014

Procesrecht advocaat

Advocatenkantoor Bosman heeft een ruime ervaring in allerlei procedures. Zij staat u graag met raad en daad terzijde.


Strafrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in elke fase van het strafproces. Gespecialiseerde raad en daad van een strafrechtadvocaat.


Consumentenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Consumentenrecht advocaat

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351 voor goed raad en daad van een consumentenrecht advocaat.


Echtscheiding en familierecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Echtscheiding en familierecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren familierecht advocaat


Bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Onroerend goed advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde vastgoed advocaat.


Bouwrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bouwrecht advocaat

Bijstand met raad en daad door een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een deskundige ambtenarenrecht advocaat.


Huurrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Huurrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde huurrecht advocaat


Arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Goede raad en daad van een arbeidsrechtadvocaat.