Huurrecht advocaat

Huurrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Door: Advocatenkantoor Bosman Rheden  11-01-2014
Trefwoorden: Renovatie, Makelaar, Ontruiming

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, gespecialiseerd in het huurrecht en woonrecht Een breed en moeilijk te overzien terrein Het huurrecht wordt in het algemeen gezien als een breed en moeilijk te overzien terrein omdat de wet verschillende huurobjecten kent, waarvoor aparte regels zijn geschreven. Op grond hiervan zijn in Nederland verschillende huurovereenkomsten in omloop. Er bestaan huurovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken, vermogensrechten, ongebouwde onroerende zaken en gebouwde onroerende zaken. De huurovereenkomsten met betrekking tot gebouwde onroerende zaken zijn ook niet eenduidig. Afhankelijk van het huurregime bestaan ook hiervoor verschillende regels. Verder zijn op de huurovereenkomsten de algemene regels van het verbintenissen- en overeenkomstenrecht van toepassing. Vanwege de diversiteit in het huurrecht en omdat contracten door veel gebruikers ervan domweg gekopieerd worden zijn er helaas veel onjuiste huurcontracten in omloop. Indien u gebruik wenst te maken van een huurcontract doet u er dan ook verstandig aan om een dergelijk contract door een erkende huurrechtadvocaat te laten opstellen. Omdat het huurrecht veel dwingende en de huurder beschermende regels bevat kunnen de advocaten en juristen van Advocatenkantoor Bosman u wijzen op wel en niet toegelaten bedingen in de huurovereenkomst. Dat kan u achteraf veel ellende besparen. Belt u gerust voor een gratis gesprek. Wij komen voor u op Advocatenkantoor Bosman maakt geen principieel onderscheid tussen verhuurders- en huurdersbelangen en komt onvoorwaardelijk voor u op. Mr. Marcel Bosman is een erkend specialist in het huurrecht woonruimte en het huurrecht bedrijfsruimte. Door zijn lidmaatschap van de specialisatievereniging "Vereniging van Huurrecht Advocaten" houdt het kantoor de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht nauwgezet bij. De advocaten van het kantoor begrijpen dat het huurobject voor de verhuurder een belangrijke belegging is, waarbij de continuering in de betaling van de huurpenningen voorop staat. Gelijktijdig begrijpen zij dat het huurrecht van de ondernemer essentieel is voor een goede bedrijfsuitoefening. Voor de huurders van woonruimte is het gehuurde op hun beurt meer dan een dak boven hun hoofd. Het ongestoord kunnen voortzetten van de huur bepaalt immers in hoge mate het sociale leven van de huurder. Voor welke partij de advocaten en juristen van Advocatenkantoor Bosman ook optreden, u kunt er van op aan dat zij dit doen met volledige inzet en betrokkenheid. Bel vrijblijvend: 026-3882351. Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

Trefwoorden: aanhorigheden, achterstallige huur, achterstallige huurbetalingen, achterstallige huurpenningen, Advocaat Huurrecht, all-in huurprijs, Borg, contractsoverrname, echtgenoot / medehuurder, gebrek bedrijfsruimte, gebrek en aansprakelijkheid verhuurder, gebrek en huurprijsvermindering, gebrek en schadevergoeding, gebrek huurwoning, Gebreken, hoofdelijke aansprakelijkheid huurders, Huur Bedrijfsruimte, huur middenstandsbedrijfsruimte, Huur Woonruimte, huurbeschering, Huurcommissie, Huurcontracten, huurder en wanbetaler, Huurgeschil, Huurovereenkomst, Huurprijs, huurprijsgeschil, Huurrecht Advocaat, Huurverhoging, Huurverlaging, incasso achterstallige huur, Indeplaatsstelling, Makelaar, Medehuur, Onderhuur, Ontruiming, ontruimingsbescherming, puntenstelsel, Raad voor Onroerende Zaken, Renovatie, schade en schadevergoeding, schimmel en lekkage, Servicekosten, sleutelgeld, specialist huurrecht, Vereniging van Huurrecht Advocaten, vocht en stankoverlast, wanbetaling huur, Woningwaarderingsstelsel,

Contact Advocatenkantoor Bosman Rheden

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Advocatenkantoor Bosman Rheden

Procesrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
25-01-2014

Procesrecht advocaat

Advocatenkantoor Bosman heeft een ruime ervaring in allerlei procedures. Zij staat u graag met raad en daad terzijde.


Strafrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Strafrecht advocaat

Advies en bijstand in elke fase van het strafproces. Gespecialiseerde raad en daad van een strafrechtadvocaat.


Consumentenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Consumentenrecht advocaat

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351 voor goed raad en daad van een consumentenrecht advocaat.


Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
18-01-2014

Contractenrecht en overeenkomstenrecht advocaat

Mensen sluiten dagelijks contracten of overeenkomsten, zonder de gevolgen hiervan te overzien. Het tijdig laten beoordelen of schrijven van een contract (op maat) kan achteraf veel ellende besparen.


Echtscheiding en familierecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Echtscheiding en familierecht advocaat

Goede raad en daad van een ervaren familierecht advocaat


Bestuursrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bestuursrecht advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde bestuursrecht advocaat


Onroerend goed advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Onroerend goed advocaat

Goede raad en daad van een gespecialiseerde vastgoed advocaat.


Bouwrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Bouwrecht advocaat

Bijstand met raad en daad door een gespecialiseerde bouwrecht advocaat.


Ambtenarenrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Ambtenarenrecht advocaat

Goede raad en daad van een deskundige ambtenarenrecht advocaat.


Arbeidsrecht advocaat van Advocatenkantoor Bosman Rheden thumbnail
11-01-2014

Arbeidsrecht advocaat

Goede raad en daad van een arbeidsrechtadvocaat.