Haalbaarheid

Door: Huisman | Ruimte & Visualisatie  24-06-2013
Trefwoorden: Ruimtelijke Ordening

Haalbaarheid • eerste check gewenste ontwikkeling op bestemmingsplan, beleid, onderzoeken en proceduretijd; • advies op maat over de mogelijkheden.

Trefwoorden: Ruimtelijke Ordening

Contact Huisman | Ruimte & Visualisatie

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Huisman | Ruimte & Visualisatie

Bestemmingsplan van Huisman | Ruimte & Visualisatie thumbnail
24-06-2013

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan • bestaat uit een verbeelding, regels en toelichting; • vertaalt visie naar regeling; • besluitdocument voor gemeenteraad.


Ruimtelijke onderbouwing van Huisman | Ruimte & Visualisatie thumbnail
24-06-2013

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing • toetsing aan relevant beleid; • toets aan milieuwetgeving, uitzetten onderzoek; • besluitdocument college van B en W.


Beeldkwaliteit van Huisman | Ruimte & Visualisatie thumbnail
24-06-2013

Beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit • vormgeving, kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing; • inrichting terrein; • beeldkwaliteit en ontwerp is toets welstand.


Ontwerp van Huisman | Ruimte & Visualisatie thumbnail
24-06-2013

Ontwerp

Ontwerp • analyse en ruimtelijke inpassing in de omgeving; • een duidelijk inzicht in de ruimtelijke gevolgen van de gewenste