Dienstverleners besteden in 2007 massaal ICT uit

Dienstverleners besteden in 2007 massaal ICT uit van Netsourcing

Door: Netsourcing  04-04-2007
Trefwoorden: Accountants, Ict, Uitzendbureaus

Waardenburg – Onderzoek onder ruim 1.250 ondernemers en managers op het gebied van accountancy, administratie, boekhouding en belastingadvies en dienstverleners in arbeidsbemiddeling toont aan dat ICT outsourcing hoog op de agenda staat in deze branches. Ruim driekwart van de ondervraagden stelt dat het verbeteren van de bedrijfsprocessen voor 2007 een speerpunt is. Het uitbesteden van niet-primaire diensten wordt daarbij als belangrijkste uitkomst gezien. 60% van de administratief dienstverleners ziet ICT als belangrijkste activiteit om uit te besteden. Onder arbeidsbemiddelaars is dat ruim 35%. Van de ondervraagden verwacht 30% in 2007 ICT volledig uit te besteden. Een groot deel van de onderzochte bedrijven is in het eerste kwartaal van 2007 al gestart met de inventarisatie of zelfs het selecteren van ICT-dienstverleners voor uitbesteding. NetSourcing , ICT dienstverlener en outsourcingspecialist, liet het onderzoek uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de toenemende vraag naar ICT-outsourcingsdiensten uit beide branches. Het onderzoek werd onafhankelijk en zonder de merknaam NetSourcing uitgevoerd.

Het belangrijkste voordeel van outsourcing is volgens de ondervraagden het aanvullen van de eigen kennis en capaciteit. 50% van de ondervraagden verwacht aanvullende diensten van de outsourcing partij. Het efficiënter inrichten van de bedrijfsprocessen is voor 40% belangrijk, net als de optimalisatie van de eigen productiviteit. Arbeidsbemiddelaars noemen vooral ook het gemak als doorslaggevend argument (40%) om over te gaan tot outsourcing.

NetSourcing liet in het onderzoek ook de stemming in de markt peilen als het gaat om ICT outsourcing. Als één van de belangrijkste drijfveren om ICT uit te besteden komt naar voren “het niet afhankelijk zijn van eigen personeel”. De bedrijven die ICT al volledig outsourcen ervaren dit ook als één van de belangrijkste voordelen. Ook de snelle ontwikkeling in ICT-technologie en daarbij benodigde kennis is voor velen een reden om steeds vaker ICT over te laten aan specialistische dienstverleners.

De branches zélf verwachten een enorme vlucht voor ICT outsourcing. 25% van de arbeidsbemiddelaars verwacht een snelle groei. 33% van de administratief dienstverleners is dezelfde mening toegedaan.

Opmerkelijke uitkomst in het onderzoek is de onzekerheid als gevolg van de verwachting “het niet zelf in de hand hebben” (50%) tegenover “bij ICT outsourcing houd ik grip op mijn organisatie” (47%).
ICT-dienstverleners zouden er goed aan doen om op dit terrein meer duidelijkheid te verschaffen. Tevens blijft het voor ICT-dienstverleners een uitdaging om de onvoorspelbaarheid van de kosten zo laag mogelijk te houden. Ruim de helft van de respondenten wil namelijk graag op de hoogte blijven, van marktveranderingen en de innovaties binnen ICT outsourcen.

Respondenten hebben verschillende beelden van ICT outsourcing. NetSourcing heeft de mening gepeild omtrent het volledig uitbesteden van ICT (geheel overdragen van netwerk, rekencentrum en werkplekautomatisering – onder andere door ASP oplossingen). 41% van de respondenten geeft aan op dit moment al een deel van de ICT op deze basis uitbesteed te hebben.

Voor geïnteresseerden is een samenvatting van het onderzoek beschikbaar via www.netsourcing.nl. Aan alle respondenten van het onderzoek zijn de complete resultaten als benchmark ter beschikking gesteld.

Einde persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Philip Som of Maurice Verbeek van NetSourcing op telefoonnummer 0418-65 79 30 of e-mail: [email protected]

Trefwoorden: Accountants, Dienstverleners, Ict, Ict Gemak, Managed Services, Online Applicaties, Outsourcing, Servicedesk, Uitbesteden, Uitzendbureaus, Werkplekbeheer,

Contact Netsourcing

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share