Rijnvallei boekt prima resultaat

Door: AgruniekRijnvallei  26-04-2006
Trefwoorden: Resultaat, Diervoeders, Cooperatie

Wageningen, 26 april 2006 - Coöperatie Rijnvallei heeft in 2005 een prima bedrijfsresultaat geboekt. Bestuur en directie van Rijnvallei presenteerden gisteravond de jaarcijfers op de Algemene Vergadering van de coöperatie in De Reehorst in Ede. In 2005 kon Rijnvallei bijna 4 miljoen euro aan kortingen uitkeren aan de leden en afne¬mers. Het resterende nettoresultaat van 1,2 miljoen euro wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Na de structuuraanpassing per 1 januari 2005 kiest Rijnvallei ervoor om het operationele resultaat van de hele onderneming zo snel mogelijk terug te laten vloeien naar de leden. In 2005 gebeurde dit onder meer via een vaste ledenkorting, die gedurende het hele jaar 2005 direct is verrekend op de factuur. Met deze terugbetalingen tijdens het boekjaar versterkt Rijnvallei de ledenbetrokkenheid en krijgt de doelstelling scherp zaken doen een invulling.

Meer omzet op veel terreinen
De volumeomzet in mengvoeders van Rijnvallei in 2005 op basis van 52 weken steeg met ruim een procent ten opzichte van 2004. De totale geldomzet van € 142 miljoen was 5,7% lager door lagere grondstofprijzen. De omzet in gewasbeschermingsmiddelen van AGE•Rijnvallei in de fruitteelt steeg licht, terwijl deze in de akkerbouw door een dalend verbruik licht terugliep.
Rijnvallei Bedrijfstechniek, het installatiebedrijf, kijkt terug op een goed jaar waarin met name de omzet in de pluimveehouderij de begroting fors oversteeg. De acht Welkoopwinkels van Rijnvallei boekten een 4% hogere omzet.
Dankzij verbetering van de productkwaliteit en meer efficiency boekte dochteronderneming Verbeek een omzetstijging van 7,2%.
De eerste 16 weken van 2006 geven in de mengvoeders een omzetstijging te zien van ruim 3%.

Sterke klankbordfunctie
Ter vergroting van de ledenbetrokkenheid introduceerde Rijnvallei vorig jaar een coöperatie¬raad en werden vijf sectorcommissies opgericht. Dankzij deze klankborden staat Rijnvallei dicht bij de leden en kan de onderneming beter inspelen op ontwikkelingen in de markt.
De Algemene Vergadering benoemde de heer L.A.M. van Schaik uit Wijk bij Duurstede als opvolger van aftredend bestuurslid J.W. Appeldoorn uit Scherpenzeel.
Gastspreker prof.dr.ir. G. van Dijk, voorzitter van de NCR en hoogleraar Consumenten¬gedrag aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum, ging in op de gevolgen van de globalisering voor de agrarische ondernemers.

Trefwoorden: Cooperatie, Diervoeders, Resultaat

Contact AgruniekRijnvallei

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share