OMZET ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS GROEIT VERDER

Door: Alfa Accountants En Adviseurs  04-04-2008
Trefwoorden: Ondernemer, Ondernemen, Medewerkers

OMZET ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS GROEIT VERDER

WAGENINGEN, 4 april 2008 - De omzet van Alfa Accountants en Adviseurs is in 2007 gegroeid met vijf miljoen euro tot 57,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 9,5 procent. Het resultaat nam toe met 2,7 miljoen tot zes miljoen euro. Deze en andere resultaten staan vermeld in het jaarverslag van Alfa, dat vandaag verschijnt.

“2007 was een goed jaar voor Alfa Accountants en Adviseurs. In de eerste plaats omdat Alfa in het vakblad Sprout werd verkozen tot meest klantvriendelijke accountantskantoor. Daarnaast beleefde Alfa ook een gezond financieel jaar,” aldus hoofddirecteur Marco Korff.

Klant centraal
Het aantal klanten van Alfa nam in 2007 toe met 2.280. Dit is deels het gevolg van kantoorovernames. Het meest opvallende hierbij is dat het aantal agrarische klanten gelijk is gebleven. Gezien de schaalvergroting daalt het aantal agrarische ondernemingen de laatste jaren juist sterk. Alfa’s onverminderde aandacht voor agrarische ondernemers wordt hier beloond. In het midden- en kleinbedrijf (MKB) nam het aantal klanten toe met 1.157, een groei van 16 procent. De gemiddelde omzet per klant nam toe als gevolg van een stijging van het aantal adviesdiensten met een hoge(re) toegevoegde waarde. Zo introduceerde Alfa in 2007 onder meer ToM, voor specifieke adviezen rond het mestbeleid. Ook werd de Alfa winstverbeteraar gelanceerd, waarmee ondernemers concrete verbeterpunten in hun bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Adviesproducten
“De ondernemer van vandaag wenst steeds vaker een adviseur die hem kan bijstaan bij complexe bedrijfsvraagstukken”, stelt Korff. “De klant wil meer dan alleen een jaarrekening en wil bijvoorbeeld benchmarkcijfers van de branche.” Een groot succes zijn de benchmarkstudies ‘Cijfers die Spreken’ van Alfa. Deze geeft Alfa intussen uit voor de melkveehouderij, de retail en ondernemers in de boomkwekerij. Alfa blijft in 2008 laagdrempelige adviesproducten ontwikkelen voor haar klanten.

Medewerkers
Niet alleen het klantenbestand wordt groter, ook Alfa zelf groeit verder. Het aantal medewerkers groeide van 718 naar 766, een toename van zeven procent. Het personeelsverloop bedroeg in 2007 twaalf procent en in totaal werden 132 nieuwe professionals aangenomen. De professionals van Alfa spelen ook sportief gezien een grote rol. In 2007 stapten velen van hen belangeloos op de fiets tijdens het wielerevenement Ride for the Roses in Groningen. Alfa was hoofdsponsor van dit evenement. Hoe Alfa dit evenement beleefde? Lees het jaarverslag!

Trefwoorden: Jaarverslag, Klant, Medewerkers, Omzet, Ondernemen, Ondernemer, Sprout

Contact Alfa Accountants En Adviseurs

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share