BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  03-09-2015
Trefwoorden: Compost

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd. Dit schema specificeert eisen voor de gecontroleerde compostering van plantenresten afkomstig van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop. Deze eisen zijn strenger dan bestaande wettelijke eisen. Zij garanderen dat plantenresten en zaden van invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt. Dit voorkomt verdere verspreiding van deze soorten. Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen. Door hun explosieve groei verspreiden zij zich snel in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten. Bestrijding van invasieve exoten is daarom een prioriteit voor terreinbeheerders. Bovendien is vanaf 1 januari 2016 Europese regelgeving van kracht die de Nederlandse overheid verplicht maatregelen te nemen om verspreiding van invasieve exoten tegen te gaan. Het certificatieschema ‘erkende verwerker invasieve exoten’ draagt bij aan effectieve bestrijding. Het schema stelt strenge eisen aan de procescondities en de controles in een composteerinrichting. Deze eisen gaan verder dan wettelijke eisen. Zij zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkproeven. Bovendien zijn de eisen in het schema door de BVOR afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en experts van Wageningen Universiteit. Het certificatieschema moet leiden tot een landelijk dekkend netwerk van ‘erkende verwerkers’, vergelijkbaar met het al langer bestaande succesvolle schema voor de verwerking van ziek iepenhout. Vanaf 1 september 2015 kunnen composteerbedrijven het certificaat ‘erkende verwerker invasieve exoten’ behalen. Een onafhankelijke certificeringsinstelling controleert jaarlijks of de betreffende bedrijven aan alle eisen en voorwaarden voldoen. Door gebruik te maken van composteerbedrijven met certificaat hebben terreinbeheerders en andere ontdoeners van plantenresten vervolgens de zekerheid dat hun materiaal op verantwoorde wijze onschadelijk wordt gemaakt.

Trefwoorden: Compost

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-04-2016

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost.


Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


13-11-2015

BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden.


BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
13-10-2015

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets


18-12-2014

BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.


10-04-2014

Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Nieuwe Economische Waardekaart Keurcompost biedt digitaal rekenmodel om landbouwkundige waarde compost in geld uit te drukken.


09-07-2013

BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

BVOR levert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit