BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  13-11-2015
Trefwoorden: Compost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden. De gebruiker van de compost krijgt daarmee niet de Keurcompost kwaliteit die hij verwacht. Bovendien kan hij mogelijk niet voldoen aan eisen van voedselveiligheid. Keurcompost is een vrijwillig certificatieschema voor producenten van groencompost en gft-compost. Keurcompost stelt eisen die verder gaan dan de wettelijke eisen. Deze eisen hebben onder meer betrekking op het composteerproces, de kwaliteit van het compostproduct en de inrichting waar de compost wordt geproduceerd. De proceseisen garanderen dat het compostproduct gehygiëniseerd is, dat wil zeggen vrij van onkruidzaden en pathogenen. De strenge producteisen zorgen ervoor dat verontreinigingen tot meer dan tien keer lager zijn dan is voorgeschreven. Al deze eisen samen borgen dat de compost (voedsel)veilig is. Wat is er nou aan de hand met compost die onterecht als Keurcompost wordt aangeboden? Dit is compost die in het laboratorium weliswaar is geanalyseerd op de producteisen van Keurcompost, maar niet afkomstig is van een gecertificeerde Keurcompost producent. Dit laatste is nodig om zeker te kunnen zijn dat wordt voldaan aan de proceseisen en andere eisen die Keurcompost stelt. Op het analyserapport wordt dan onterecht vermeld dat het product Keurcompost is, of ‘voldoet aan Keurcompost eisen’, of iets dergelijks. Het product is niet zonder meer voedselveilig. Hoe weet een gebruiker nou zeker dat hij Keurcompost krijgt? Allereerst moet de compost afkomstig zijn van een gecertificeerde compostproducent. Het overzicht van deze bedrijven is te vinden in het ‘register’ op www.keurcompost.nl. Daarnaast moet bij een vracht Keurcompost een analyseverslag in de Keurcompost lay-out worden geleverd. Analyseverslagen met een andere vormgeving zijn niet toegestaan. Een voorbeeld van zo’n verslag en andere adviezen zijn terug te vinden in de factsheet Akkerbouwers op www.keurcompost.nl .

Trefwoorden: Compost

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-04-2016

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost.


Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
13-10-2015

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets


03-09-2015

BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd.


18-12-2014

BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.


10-04-2014

Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Nieuwe Economische Waardekaart Keurcompost biedt digitaal rekenmodel om landbouwkundige waarde compost in geld uit te drukken.


09-07-2013

BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

BVOR levert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit