BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  09-07-2013
Trefwoorden: Duurzaamheid, Organische Reststoffen, Groenafval verwerken

De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft vandaag de CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen gepubliceerd. Deze rekentool berekent CO2-effecten van de opwerking van die stromen en van de producten die daaruit ontstaan. Uniek aan deze tool is dat deze niet alleen de CO2-effecten van energetisch hergebruik berekent (bijvoorbeeld verbranden van houtsnippers), maar ook de CO2-effecten van materiaalhergebruik kwantificeert (bijvoorbeeld van compostproducten).

Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om de CO2-effecten van innovatieve, biobased producten uit groene reststromen mee te nemen in de berekening.   De tool komt tegemoet aan de maatschappelijke behoefte om duurzaamheid van verschillende benuttingsopties van reststromen en biomassa meetbaar en vergelijkbaar te maken. De rekentool kan daardoor partijen in deze markt helpen om keuzes te onderbouwen. De BVOR verwacht dat de tool ook een rol kan spelen bij aanbestedingstrajecten van groenafval. De al langer bestaande CO2-rekentool voor GFT-afval is een goed voorbeeld van hoe dat in de praktijk werkt.  

IVAM, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, heeft de CO2-rekentool in de periode januari-juli 2013 ontwikkeld. De gebruikte data zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies, veelal zogenaamde Life Cycle Assessment studies (LCA). Ontwikkeling van de rekentool is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van AgentschapNL, in het kader van activiteiten binnen het Agroconvenant.  

De tool is op vrij beschikbaar voor geïnteresseerden, tezamen met een handleiding en een achtergronddocument. De BVOR ontvangt graag gebruikerservaringen en andere suggesties, zodat op basis daarvan de rekentool in de toekomst verder kan worden verfijnd. Na de zomer start de BVOR met het maken van een verificatieprotocol, waarmee het mogelijk wordt om een auditor de met de tool gemaakte claims onafhankelijk te toetsen.  

Trefwoorden: Duurzaamheid, Groenafval verwerken, Organische Reststoffen,

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-04-2016

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost.


Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


13-11-2015

BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden.


BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
13-10-2015

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets


03-09-2015

BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd.


18-12-2014

BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.


10-04-2014

Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Nieuwe Economische Waardekaart Keurcompost biedt digitaal rekenmodel om landbouwkundige waarde compost in geld uit te drukken.


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit