BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  18-12-2014
Trefwoorden: aanbesteden groenafval

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht. Deze Handreiking geeft aanbestedende diensten handvatten om groenafval op duurzame wijze aan te besteden, dat wil zeggen leidend tot duurzame opwerking van groenafval. Het kan daarbij gaan om integraal groenafval of om deelstromen uit groenafval (bijvoorbeeld bermgras). Beleidsambities met betrekking tot de biobased economy en de circulaire economie leiden tot een herwaardering van organische reststromen. Niet langer worden deze stromen als ‘waardeloos afval’ gezien, maar veel meer als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen. Het omzetten van deze ambities in de praktijk blijkt echter weerbarstig. Een belangrijke stap vormt het ‘vertalen’ van deze beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen. Door het opnemen van nieuwe criteria bestaat immers de kans dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed ‘verstaan’, wat kan leiden tot procedurele risico’s. De Handreiking beoogt deze risico’s te verminderen. Zij beschrijft allereerst het relevante wettelijk kader voor aanbestedingen voor de opwerking van groenafval. Daarna behandelt zij strategische keuzes bij dergelijke aanbestedingen en doet zij een aantal aanbevelingen voor het proces van aanbesteding. De Handreiking gaat vervolgens uitgebreid in op ‘duurzaamheid van opwerking van groenafval’. Zij presenteert verschillende definities van duurzame opwerking en geeft aan hoe men deze definities in de praktijk van een aanbesteding kan operationaliseren. Afhankelijk van de beleidsambities van een aanbestedende dienst kan deze kiezen voor een bepaalde definitie of een combinatie. Voorbeelden zijn ‘maximalisatie van CO2-winst’ of ‘maximale bijdrage aan de circulaire economie’. De BVOR heeft de Handreiking ontwikkeld als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) binnen het Agroconvenant. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het opstellen van de Handreiking gefinancierd. De Handreiking en het bijbehorende Achtergronddocument zijn te downloaden via www.bvor.nl

Trefwoorden: aanbesteden groenafval

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-04-2016

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost.


Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


13-11-2015

BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden.


BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
13-10-2015

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets


03-09-2015

BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd.


10-04-2014

Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Nieuwe Economische Waardekaart Keurcompost biedt digitaal rekenmodel om landbouwkundige waarde compost in geld uit te drukken.


09-07-2013

BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

BVOR levert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit