BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  13-10-2015
Trefwoorden: Bio-based economy

De BVOR heeft een viertal factsheets opgesteld met praktische handreikingen voor het borgen van de kwaliteit van houtchips en houtpellets. Deze factsheets richten zich op partijen die biomassa oogsten, bewerken en leveren, en op keteleigenaren. Daarnaast zijn twee uitgebreidere achtergronddocumenten beschikbaar. Het gebruik van houtchips en houtpellets als brandstof wint aan populariteit. Deze houtbrandstoffen kan men produceren uit vers hout en resthout. Zij zijn toepasbaar in zowel grote als kleine bio-energieinstallaties. Het is belangrijk dat de kwaliteit van deze brandstoffen voldoet aan de specificaties die de ketel aan kan. Wanneer dat niet het geval is ontstaan mechanische problemen zoals verstoppingen en slijtage of kan het energetisch rendement omlaag gaan. Ook kunnen emissies en overlast toenemen (stof, NOx, geur). Het gebruik van houtbrandstoffen van ongeschikte kwaliteit heeft twee hoofdoorzaken. In de eerste plaats kan het zo zijn dat partijen in de keten van houtoogst tot brandstoflevering niet genoeg aandacht besteden aan het produceren op de benodigde technische specificaties. In de tweede plaats komt het regelmatig voor dat keteleigenaren met hun toeleveranciers onvoldoende heldere afspraken maken over de kwaliteit van de te leveren houtchips of houtpellets. In de factsheets wordt stilgestaan bij de diverse aspecten die bij de kwaliteitsborging van houtbrandstoffen een rol spelen. Kwaliteitsborging begint bij het kennen van de fysisch-chemische karakteristieken die de kwaliteit van hout(brandstoffen) bepalen en hoe je die karakteristieken eenduidig kunt beschrijven (normering). Vervolgens heeft kwaliteitsborging te maken met het netjes werken in biomassa-ketens om ervoor te zorgen dat je vanuit een partij hout komt tot een brandstof die geschikt is voor het beoogde doel. Tenslotte heeft kwaliteitsborging te maken met het vastleggen van afspraken over kwaliteit in contracten tussen biomassaleverancier en keteleigenaar en het controleren van die kwaliteit. De factsheets en uitgebreidere achtergronddocumentatie zijn te downloaden via bvor.nl/biomassa.

Trefwoorden: Bio-based economy

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-04-2016

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost.


Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


13-11-2015

BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden.


03-09-2015

BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd.


18-12-2014

BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.


10-04-2014

Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Nieuwe Economische Waardekaart Keurcompost biedt digitaal rekenmodel om landbouwkundige waarde compost in geld uit te drukken.


09-07-2013

BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

BVOR levert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit