Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  10-04-2014
Trefwoorden: Compost

Het platform Keurcompost heeft de Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld. Dit digitale rekenmodel maakt het mogelijk de landbouwkundige en andere positieve waardes van compost in geld uit te drukken. Dit geeft gebruikers van Keurcompost, bijvoorbeeld akkerbouwers, inzicht in de waarde van compostproducten binnen hun totale bemestingsplan. De landbouwkundige waarde van Keurcompost is onomstreden. Keurcompost bevat een hoog gehalte effectieve organische stof, kalk, nutriënten en waardevolle sporenelementen. Keurcompost verbetert de algemene ziektewerendheid van de bodem en draagt bij aan betere bewerkbaarheid en erosiebestrijding. De Economische Waardekaart Keurcompost hangt hier een prijskaartje aan. De Economische Waardekaart gaat uit van de samenstelling van een specifieke partij Keurcompost. De gebruiker van de waardekaart kan deze zelf invullen, bijvoorbeeld op basis van een analyseverslag. Vervolgens berekent het rekenmodel automatisch een vijftal zaken: 1. de waarde van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS); 2. de bemestende waarde van de Keurcompost in het eerste jaar en in de jaren daarna. De waardekaart berekent de hoeveelheid kunstmeststoffen die door het gebruik van Keurcompost worden uitgespaard; 3. de kalkwaarde van de Keurcompost; 4. de ziektewerendheid van Keurcompost; 5. de koolstofvastlegging in de bodem. Dit is de koolstof die langjarig in de bodem wordt vastgelegd en daarmee bijdraagt aan reductie van klimaatverandering. Dit punt is minder van direct belang voor de compostgebruiker, maar maatschappelijk wel van meerwaarde. Bovenstaande leidt tot een totaalwaarde van de Keurcompost. Het Platform Keurcompost verwacht dat de Waardekaart bijdraagt aan kennis over de waarde van Keurcompost. De Economische Waardekaart Keurcompost is beschikbaar via www.keurcompost.nl

Trefwoorden: Compost

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-04-2016

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost.


Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


13-11-2015

BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden.


BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
13-10-2015

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets


03-09-2015

BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd.


18-12-2014

BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.


09-07-2013

BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

BVOR levert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit