VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost

VVAK-telerhandleiding spreekt voorkeur uit voor Keurcompost van Branche Vereniging Organische Reststoffen

Door: Branche Vereniging Organische Reststoffen  18-04-2016
Trefwoorden: Compost

De Telerhandleiding Voedsel en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) spreekt een duidelijke voorkeur uit voor Keurcompost. Deze is op 15 april gepubliceerd voor het teelt- en bewaarseizoen 2016-2017. De Telerhandleiding stelt onder meer eisen aan de kwaliteit van te gebruiken compost. De BVOR is verheugd over de duidelijke erkenning van de waarde van Keurcompost. Directeur Arjen Brinkmann: “Dit is goed nieuws voor akkerbouwers. Met Keurcompost krijgen zij een voedselveilig product. De kwaliteitseisen van Keurcompost zijn tot tien keer strenger dan de wettelijke eisen. Bovendien garanderen de proceseisen van Keurcompost dat het product vrij is van ziektekiemen en onkruidzaden. Keurcompost is een hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan stabiele organische stof.” De nieuwe telerhandleiding scherpt de eisen aan voor verontreinigingen in compost, zoals glas. Vanaf 1 januari 2017 mogen akkerbouwers alleen nog de hoogste Keurcompost Klassen A en B gebruiken en niet meer de basis Kwaliteitsklasse C. Brinkmann: “Het is logisch dat de kwaliteitseisen steeds verder toenemen. Compostproducenten kunnen en zullen de gevraagde kwaliteit Keurcompost leveren.” De Telerhandleiding laat de mogelijkheid open om ongecertificeerde compost te gebruiken. De compost moet dan wel voldoen aan alle kwaliteitseisen zoals Keurcompost die stelt. Bovendien moet bemonstering en analyse plaatsvinden per partij van maximaal 1.000 ton compost. Dit is een behoorlijke verzwaring ten opzichte van eerdere eisen. De BVOR is de branchevereniging voor producenten van compost, biomassa en andere biobased producten. De branchevereniging beheert diverse certificatieschema’s waaronder Keurcompost. De BVOR vertegenwoordigt de bedrijven die op duurzame wijze groene reststromen opwerken tot hoogwaardige producten. Met elkaar vormen zij een belangrijke schakel in de circulaire economie. Meer informatie over Keurcompost en de BVOR en contactgegevens zijn terug te vinden op www.keurcompost.nl en www.bvor.nl

Trefwoorden: Compost

Contact Branche Vereniging Organische Reststoffen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Ander nieuws en updates van Branche Vereniging Organische Reststoffen

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
07-04-2016

Philip Smits nieuwe voorzitter van de BVOR

Philip Smits nieuwe voorzitter BVOR.


Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016 van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
14-03-2016

Tiende Landelijke Compostdag op zaterdag 19 maart 2016

Gratis compost tijdens tiende Landelijke Compostdag op 19 maart 2016.


BVOR verhuist naar Wageningen campus van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
18-02-2016

BVOR verhuist naar Wageningen campus

BVOR verhuist naar Wageningen campus.


13-11-2015

BVOR maakt zich zorgen over misbruik van de naam Keurcompost

De BVOR constateert dat in de markt nogal wat compost onterecht als Keurcompost wordt aangeboden.


BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets van Branche Vereniging Organische Reststoffen thumbnail
13-10-2015

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets

BVOR publiceert factsheets over kwaliteitsborging van houtchips en houtpellets


03-09-2015

BVOR lanceer certificatieschema Erkende verwerker invasieve exoten

De BVOR heeft het certificatieschema ‘Erkende verwerker invasieve exoten’ gelanceerd.


18-12-2014

BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

De BVOR heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht.


10-04-2014

Economische Waardekaart Keurcompost ontwikkeld

Nieuwe Economische Waardekaart Keurcompost biedt digitaal rekenmodel om landbouwkundige waarde compost in geld uit te drukken.


09-07-2013

BVOR presenteert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen

BVOR levert CO2-rekentool voor de opwerking van groene reststromen


19-02-2013

Website Biomassawerven biedt online overzichtskaart

De nieuwe website www.biomassawerven.nl biedt geïnteresseerden een online overzichtskaart van biomassawerven in Nederland. Biomassawerven zijn inrichtingen waar een diversiteit