Afschaffen leeftijdsgrens in pachtovereenkomst niet zonder gevolgen voor verpachter & landbouwsector

Afschaffen leeftijdsgrens in pachtovereenkomst niet zonder gevolgen voor verpachter & landbouwsector van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  16-11-2006

Voor de toekomst van de reguliere pacht zal het vervallen van de leeftijdsgrens niet zonder gevolgen blijven. Zo valt te verwachten dat de bepaling schadelijk is voor de toekomst van de reguliere pacht. Immers, slechts weinig adviseurs zullen hun opdrachtgever nog adviseren vrije grond in reguliere pacht te geven. Erfpacht of eenmalige pacht liggen dan meer voor de hand. Maar ook de landbouwsector zelf is niet altijd gebaat bij het verdwijnen van de leeftijdsgrens. Met name de sociaal-maatschappelijke positie van de oudere pachter zelf blijkt in de praktijk een belangrijke rol te spelen bij het al dan niet beëindigen van de pachtrelatie, zo blijkt uit onderstaande voorbeelden.

Uitgestelde investeringen
Na intrede van de bedrijfsopvolger vinden in de regel al snel de vaak noodzakelijke investeringen plaats. Hierdoor steekt een nieuwe, frisse wind op in het pachtbedrijf. Echter, oudere pachters blijken vaak dermate verknocht aan hun pachtbedrijf, dat ze maar moeilijk plaats kunnen maken voor de nieuwe generatie. Het gevolg hiervan is dat de pachter blijft ‘hangen’ en de opvolger/medepachter onvoldoende bevoegdheden heeft om de nodige investeringen door te voeren en zijn visie op het bedrijf door te voeren.

Goedkope grond niet beschikbaar
Met het verdwijnen van de leeftijdsgrens kan de zwarte of grijze pacht een ongewenste vlucht gaan nemen. De pachter blijft dan na zijn 65ste jaar pachter, maar geeft de grond aan derden in gebruik, tegen vaak hogere tarieven. In de praktijk is hij dus niet de feitelijke grondgebruiker meer. Gevolg: de cruciale (goedkope) grond wordt voorlopig aan de nieuwe generatie onthouden en komt pas vele jaren later beschikbaar. Hierdoor zien jonge boeren zich gedwongen uit te wijken naar de vrije markt. Of ze moeten concurreren met zwart/grijze pachtbetalers.

Pachtbeeïndiging nu regelen!
Zoals het er nu uitziet verleent de Eerste Kamer nog in 2006 zijn goedkeuring voor het voorstel om de leeftijdsgrens te laten vervallen. Vooruitlopend hierop lijkt het raadzaam pachtbeëindigingsbrieven op grond van de 65-jarige leeftijdsgrens, op korte termijn de deur uit te doen. De opzegging moet uiteraard wel passen binnen de gestelde termijnen en op de manier die de Pachtwet voorschrijft.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share