‘Den Haag’ drukt snor bij visie op planologie

‘Den Haag’ drukt snor bij visie op planologie van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  15-02-2007

Tijdens het symposium woensdag 14 februari in CineMec in Ede betoogde professor Adriaan Geuze dat het met de ruimtelijke ordening in Nederland mis gaat, in het bijzonder in zijn eigen provincie Zuid-Holland. ‘Nederland verrommelt. Het is een bende, een zieltogend landschap. Politici zeggen dat het wel meevalt, maar het is niet waar,’ merkte de landschapsarchitect op, die internationale faam geniet. Hij illustreerde dat aan de hand van een groot aantal voorbeelden. Onder meer noemde hij de Betuwelijn, waarlangs een betonnen muur van 220 kilometer lengte is gebouwd, die het zicht op het Nederlandse polderlandschap met zijn molens, weilanden en sloten ontneemt. Of het Groene Hart in de Randstad, waar tegen de afspraken in, kassen, bedrijven en recreatiewoningen zijn gebouwd. Het komt allemaal door een gebrek aan visie, stelde Adriaan Geuze. Hij bepleitte een ‘masterplan’ voor de ruimtelijke ordening in de traditie van Lely, Lorentz en het Deltaplan met daarin creatieve ideeën.

In die lijn lag een idee dat Eugène van Bouwdijk Bastiaanse van Van Lanschot Bankiers tijdens het NVR-symposium lanceerde: de aanleg van een Nieuwe Veluwe in Brabant. Het geld daarvoor zou grotendeels moeten komen van beleggers. Ze zouden die Nieuwe Veluwe kunnen financieren, wanneer de aanleg wordt gecombineerd met de bouw van hotels, recreatiebedrijven en dorpen. Uit die opbrengsten kan het natuurgebied, maar ook het rendement voor de beleggers worden betaald.

Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Noord-Holland pleitte ervoor dat de provincies een veel actievere rol vervullen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Hij stelde zijn eigen provincie ten voorbeeld, waar meer dan 80 planologische projecten aan de gang zijn met onder meer de aanleg van de Wieringer Randmeren en de Bloemendaler polder. Beide voor natuur en wonen. Noord-Holland heeft ervoor gekozen om druk achter die ontwikkelingen te zetten. De provincie gaat daarbij actief onteigening en ruilen van grond als middel inzetten om de plannen te kunnen realiseren. Hooijmaijers vond dat onteigenen door de overheid veel te weinig wordt toegepast. Dat moet in zijn visie weer een stevige stok achter de deur worden om sneller gronden te verwerven. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening die in januari in gaat biedt daarvoor mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau NVR
T 0317-415030.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share