Eigenaar en Overheid beter af bij onteigening t.b.v. realisatie Ecologische Hoofdstructuur

Eigenaar en Overheid beter af bij onteigening t.b.v. realisatie Ecologische Hoofdstructuur van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  01-07-2008

Paradoxaal genoeg beperkt de inzet van het onteigeningsinstrument de gelegenheidsnatuurontwikkeling en bevordert het heldere doelstellingen en gedetailleerde plannen. Het versterkt de rechtszekerheid en biedt aan de “zelfrealiserende” particuliere natuurbeheerder concrete aanknopingspunten. Hij die niet bereid of in staat is te ontwikkelen en/of te beheren in overeenstemming met de geformuleerde doelstellingen, ziet zich verzekerd van een aanspraak op een volledige schadevergoeding en kan daardoor uitwijken naar gebieden waarin ruimte is voor duurzaam agrarisch ondernemerschap.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share