Jan Schellekens benoemd tot directeur Bureau NVR

Jan Schellekens benoemd tot directeur Bureau NVR van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  04-06-2007

Jan Schellekens (53 jaar) heeft vanuit zijn vorige werkkringen veel affiniteit met het vakgebied van de rentmeester. Zo was hij chef de bureau bij de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en wethouder van de gemeente Goirle met o.a. Ruimtelijke Ordening en Grondzaken in zijn portefeuille. Tevens heeft Jan Schellekens diverse bestuursfuncties bekleed (Reconstructiecommissie, bestuurslid waterschap en voorzitter wethoudersoverleg Ruimtelijke Ordening) en is hij momenteel bestuurslid van het Faunafonds. Jan Schellekens heeft veel ervaring met en is zeer betrokken bij het landelijk gebied.

Een belangrijk onderdeel van de taken van de nieuwe directeur wordt het uitbreiden van contacten met externe partijen ten behoeve van de externe profilering van de NVR. Ook de coördinatie rond de certificering, de rentmeesteropleiding en de Permanente Educatie worden belangrijke aandachtsvelden.

Voor informatie over de NVR bezoekt u www.rentmeesterNVR.nl.
U kunt ook contact opnemen met het Bureau NVR,
T 0317-415030 of
E [email protected]

Rentmeesters NVR zijn gespecialiseerde en breed georiënteerde vastgoedadviseurs. Zij vormen het scharnierpunt van beleid en uitvoering bij de inrichting van Nederland. De NVR bundelt en vernieuwt de kennis, faciliteert en vertegenwoordigt de beroepsgroep van Rentmeesters NVR.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share