NVR verzoekt om duidelijkheid over invulling Pachtregeling

NVR verzoekt om duidelijkheid over invulling Pachtregeling van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  22-02-2007

In de memorie van antwoord heeft de Minister van Justitie het volgende vermeld t.a.v.:

Stuiting verlenging pachtovereenkomst bij 65-jarige pachter
Als de kennisgeving inzake niet-verlenging onder het oude recht wordt uitgebracht, maar de termijn van één maand loopt onder het nieuwe recht af, dan eindigt de pachtovereenkomst niet onder het oude recht, maar wordt deze overeenkomstig het nieuwe recht van rechtswege verlengd.

De Minister: “Een verpachter die de verlenging van de pachtovereenkomst naar het bestaande recht behandeld wil zien, doet er derhalve verstandig aan om tenminste een maand voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel een kennisgeving als bedoeld in artikel 36, tweede lid, Pachtwet, te doen uitgaan, zodat de pachter nog onder het bestaande recht een verzoekschrift tot verlenging zal moeten indienen, wil hij voorkomen dat de pachtovereenkomst bij het einde van de lopende pachttermijn eindigt.”

Eenmalige pachtovereenkomst opgrond van artikel 70f. lid 5 Pachtwet
Het nieuwe recht zal geen wijziging brengen in de huidige status en termijn van lopende eenmalige pachtovereenkomsten. Deze overeenkomsten eindigen op de dag, waarop zij volgens die contracten zelf eindigen.

(N.B. Men dient alert te blijven op het aflopen van de 12-jarige termijn. Verlenging van die termijn betekent volgens de huidige pachtwet, dat automatisch een reguliere pachtovereenkomst ontstaat!).

Overigens gaan bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de eenmalige pachtovereenkomsten wel de algemene regels gelden die voor alle pachtovereenkomsten zijn voorgeschreven.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share