Scriptieprijs NVR voor drie gediplomeerden rentmeestersopleiding

Scriptieprijs NVR voor drie gediplomeerden rentmeestersopleiding van De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

Door: De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters  07-02-2007

 De scriptie van het drietal handelde over de inrichting van de Stiftse uiterwaarden langs de Waal bij Ophemert (Gelderland). De eigenaar van de gronden, een stichting, kreeg drie verschillende scenario’s voorgeschoteld. ‘Op basis van dit goed onderbouwde rapport (fraai, helder en goed uitgewerkt) kan de stichting een goede keuze maken over de inrichting van het gebied,’ complimenteerde Johan van den Tweel.

De toekenning van de scriptieprijs vormde het slotstuk van de diploma-uitreiking voor de post-HBO-opleiding Vastgoed en Grondverkeer aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. 23 kandidaten hadden de 16 maanden durende deeltijdopleiding tot rentmeester met succes afgerond. Ze ontvingen uit handen van hun begeleiders Gerhard Nijenhuis en Erik van Hardeveld hun diploma’s.

De NVR is nauw bij de opleiding aan de hogeschool betrokken. Ze is de opvolger van een eigen ‘rentmeesterscursus’ die de NVR tot 1991 organiseerde. De cursisten moeten in een groot aantal vakken examen afleggen. Daarnaast moeten ze in 140 uur een scriptie opstellen. Aan de cursus waren meer dan 50 kandidaten begonnen. Daarvan moet nog een deel de scriptie afronden, voordat ze het diploma ontvangen.

De scripties van de gediplomeerden hadden betrekking op tal van onderwerpen, waarmee een rentmeester te maken kan krijgen. Dat varieert van het maken van een landgoedversterkingsplan tot een juridische verhandeling over het toepassen van onteigening en van de inrichting van een herstellingsoord op een voormalige boerderij tot een studie naar het verhandelen van ontwikkelings-rechten.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij het Bureau NVR: 0317-415030.


Contact De Nederlandse Vereniging Van Rentmeesters

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share