Inventarisaties van plant- en diersoorten

Door: Natuurkompas  07-12-2011
Trefwoorden: Ecologisch Onderzoek

     Inventarisaties kunnen veel informatie opleveren omtrent de kwaliteit en de ontwikkeling van terreinen. De meest uitgebreide vorm hiervan is monitoring, waarbij er herhaaldelijk en systematisch geïnventariseerd wordt. Natuurkompas verricht zelfstandig inventarisaties van diverse soortgroepen, waaronder vleermuizen, kleine zoogdieren, planten, amfibieën en reptielen. In samenwerking met anderen behoren ook inventarisaties van andere soortgroepen tot de mogelijkheden.

Voor inventarisaties maakt Natuurkompas gebruik van de volgende technieken en methoden:

  • Heterodyne batdetectors t.b.v vleermuisinventarisaties
  • - Batdetectors met time expansion opnamemogelijkheden t.b.v. vleermuisinventarisaties
  • - Boomcamera voor inspectie van holen en ruimtes
  • - Speciale steeknetten voor amfibie- en visseninventarisaties
  • - Inloopvallen voor inventarisaties van kleine zoogdieren
  • - Broedvogelkarteringen volgens de BMP methode van het SOVON
  • - Vegetatiekarteringen volgens de Tansleymethode

Trefwoorden: Ecologisch Onderzoek

Andere producten en diensten van Natuurkompas

07-12-2011

mitigatie- en compensatieplannen

Negatieve effecten op de natuur moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit kan door uw plannen zorgvuldig uit te werken. Soms


07-12-2011

Voortoets Natuurbeschermingswet

Natuurgebieden zijn over het algemeen beschermd door de Natuurbeschermingswet. Activiteiten en ontwikkelingen in en rondom deze gebieden (de zogenaamde Natura


07-12-2011

Quick scan flora en fauna

Een quick scan flora en fauna wordt ook wel een verkennend flora en fauna onderzoek genoemd. Wanneer u van plan