mitigatie- en compensatieplannen

Door: Natuurkompas  07-12-2011
Trefwoorden: Ecologisch Advies

Negatieve effecten op de natuur moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit kan door uw plannen zorgvuldig uit te werken. Soms zijn negatieve effecten echter niet te voorkomen. In dat geval moeten er mitigerende (verzachtende) en compenserende maatregelen getroffen worden. Natuurkompas denkt graag met u mee over hoe deze maatregelen vorm kunnen krijgen.

Trefwoorden: Ecologisch Advies

Andere producten en diensten van Natuurkompas

07-12-2011

Voortoets Natuurbeschermingswet

Natuurgebieden zijn over het algemeen beschermd door de Natuurbeschermingswet. Activiteiten en ontwikkelingen in en rondom deze gebieden (de zogenaamde Natura


07-12-2011

Inventarisaties van plant- en diersoorten

     Inventarisaties kunnen veel informatie opleveren omtrent de kwaliteit en de ontwikkeling van terreinen. De meest uitgebreide vorm hiervan is


07-12-2011

Quick scan flora en fauna

Een quick scan flora en fauna wordt ook wel een verkennend flora en fauna onderzoek genoemd. Wanneer u van plan