Quick scan flora en fauna

Door: Natuurkompas  07-12-2011
Trefwoorden: Ecologisch Onderzoek En Advies

Een quick scan flora en fauna wordt ook wel een verkennend flora en fauna onderzoek genoemd. Wanneer u van plan bent bijv. een oud huis te slopen of een nieuw huis te bouwen, dan moet er vanuit de Flora en faunawet gekeken worden naar de dier- en plantensoorten die op het perceel leven. Dit gebeurd dmv een quick scan flora en fauna. Een quick scan bestaat uit een éénmalig veldbezoek waarbij de geschiktheid van het plangebied voor, en eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten wordt bekeken. De resultaten worden verwerkt in een rapportage. 

Trefwoorden: Ecologisch Onderzoek En Advies

Andere producten en diensten van Natuurkompas

07-12-2011

mitigatie- en compensatieplannen

Negatieve effecten op de natuur moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit kan door uw plannen zorgvuldig uit te werken. Soms


07-12-2011

Voortoets Natuurbeschermingswet

Natuurgebieden zijn over het algemeen beschermd door de Natuurbeschermingswet. Activiteiten en ontwikkelingen in en rondom deze gebieden (de zogenaamde Natura


07-12-2011

Inventarisaties van plant- en diersoorten

     Inventarisaties kunnen veel informatie opleveren omtrent de kwaliteit en de ontwikkeling van terreinen. De meest uitgebreide vorm hiervan is