Voortoets Natuurbeschermingswet

Door: Natuurkompas  07-12-2011
Trefwoorden: Ecologisch Onderzoek En Advies

Natuurgebieden zijn over het algemeen beschermd door de Natuurbeschermingswet. Activiteiten en ontwikkelingen in en rondom deze gebieden (de zogenaamde Natura 2000 gebieden) zijn niet zomaar toegestaan. Er moet onderzocht worden of de activiteit(en) mogelijk negatieve effecten op het natuurgebied hebben. U kunt hierbij denken aan de uitbreiding van een agrarisch bedrijf, het organiseren van een evenement of het bouwen van een woning. Natuurkompas brengt de effecten van uw plan in beeld. Daarnaast begeleidt Natuurkompas de eventuele vergunningaanvraag om uw activiteit of ontwikkeling mogelijk te maken.

 

In een voortoets onderzoekt Natuurkompas of de geplanden activiteiten mogelijk een (significant) negatief effect heeft op het natuurgebied. Bij het onderzoek wordt een kort veldbezoek aan het plangebied gebracht.

 

De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van de voortoets. Als uw plan mogelijk een negatief effect heeft, moet er een vervolgonderzoek worden gedaan. Dit onderzoek brengt de effecten op de beschermde soorten en habitats in het natuurgebied in kaart. In het vooroverleg met de provincie wordt bepaald of dit een verstorings- of verslechteringstoets of een passende beoordeling moet zijn.

Trefwoorden: Ecologisch Onderzoek En Advies

Andere producten en diensten van Natuurkompas

07-12-2011

mitigatie- en compensatieplannen

Negatieve effecten op de natuur moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit kan door uw plannen zorgvuldig uit te werken. Soms


07-12-2011

Inventarisaties van plant- en diersoorten

     Inventarisaties kunnen veel informatie opleveren omtrent de kwaliteit en de ontwikkeling van terreinen. De meest uitgebreide vorm hiervan is


07-12-2011

Quick scan flora en fauna

Een quick scan flora en fauna wordt ook wel een verkennend flora en fauna onderzoek genoemd. Wanneer u van plan