Living Labs - Lerende Netwerken in Landbouw, Voeding en Groene ruimte

Door: Vias  27-11-2006
Trefwoorden: Ict, Landbouw, Samenwerking

Living Labs’

Lerende netwerken
in de landbouw, voeding en groene ruimteOnder leiding van het Finse EU-voorzitterschap is afgelopen maandag 20 november het Europese netwerk van ‘Living Labs’ gelanceerd. Dit is een eerste stap naar een nieuw Europees systeem voor innovatie.
Onder dagvoorzitterschap van Bart-Jan Constandse (LTO Nederland) volgt ict-vereniging VIAS dit Europese initiatief op donderdag 30 november met haar 15e symposium over Living Labs – lerende netwerken in landbouw, voeding en groene ruimte.

Achtergrond
Living Labs zijn netwerken waarin publieke en private partners elkaar helpen en leren om nieuwe technieken, diensten en bedrijfsmatige activiteiten op te zetten en uit te testen. Vaak staan ondernemers in hun eigen omgeving centraal en speelt het gezamenlijk leren een belangrijke rol. In Nederland zijn binnen de landbouw, voeding en groene ruimte een aantal initiatieven gestart die als living lab getypeerd kunnen worden. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: Kennis op de Akker (KodA), Melkvee Academie, Power to Chicken, Restaurant van de Toekomst en Geo Logisch!.
Doel van het symposium is te laten zien welke rol lerende netwerken in de landbouw, voeding of groene ruimte vervullen en wat de rol van ICT hierin is. De vraag is wat de toegevoegde waarde is van ICT aangaande innovatie en kennisbenutting in deze nieuwe leeromgeving.

Programma
Hans Schaffers van het Telematica Instituut en Helsinki School of Economics zal als eerste keynote speaker het Living Labs concept nader uit de doeken doen aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden. George Beers van de Groene Kenniscoöperatie zal als tweede keynote speaker nader ingaan op de aspecten ‘leren leren’ en kenniscirculatie in lerende netwerken. Vervolgens zijn er een viertal parallelsessies op het gebied van:

• organisatie van lerende netwerken
• publiek-private kennisinfrastructuur
• aansluiting in de keten
• geo-informatievoorziening

Elke sessie is gericht op actie statements. Aan het eind van de dag zullen topmensen van aantal sleutelorganisaties deze statements vanuit hun eigen perspectief neerzetten. Bart-Jan Constandse doet dit namens LTO Nederland, Siem Korver namens VION en Vinus Zachariasse namens Wageningen UR. Deze interactieve slotsessie zal geleid worden door Arent van ’t Spijker (Astragy), die strategie en innovatieve informatietechnologie combineert in praktische oplossingen.

Tijdens de hele dag is er een bedrijvenmarkt waar een 13-tal organisaties hun producten en diensten presenteren in relatie tot het symposiumthema.

Doelgroep
Het VIAS symposium is een combinatie van ontmoetingsplatform, kennisoverdracht, state-of-the-art ICT-toepassingen en innovatieve concepten. Er is ruimschoots gelegenheid voor het ontmoeten van nieuwe relaties, onderhouden van bestaande relaties en ontplooien van nieuwe initiatieven. De verwachting is dat rond de 200 betrokkenen uit de sector het symposium zullen bijwonen.
Het 15e VIAS symposium richt zich op ondernemers, onderzoekers, dienstverleners, docenten of andere mensen die werkzaam zijn op het gebied van landbouw, voeding of groene ruimte en betrokken zijn bij lerende netwerken en ICT.


Datum en tijd
Donderdag 30 november 2006, 09.00 – 17.00 uur.

Locatie
WICC Congreszalen, Lawickse Allee 9 in Wageningen. Een routebeschrijving is te vinden via www.wicc.nl.

Kosten en aanmelding
120 Euro voor VIAS-leden
195 Euro niet-leden
155 Euro voor nieuwe leden
25 Euro voor studenten

Aanmelden kan via www.viassymposium.nl/aanmelden  

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Sjaak Wolfert 06 24135790 of
Henk Vermeer 06 33046822
of mail naar: [email protected]  

Meer informatie is te vinden op de website www.viassymposium.nl  

Het 15e VIAS-symposium wordt gesponsord door:
hoofdsponsor: Agroportal
subsponsors: my eyes en PTC+

advertentie: Ruimte voor geo-informatie


De activiteiten van VIAS worden gesponsord door:
• AgriHolland
• Agroportal
• DiVa Digital Value
• Imtech ICT
• Centrum voor Geo-Informatie – Wageningen UR

Trefwoorden: Geo-informatie, Groene Ruimte, Ict, Innovatie, Kennisinfrastructuur, Landbouw, Ondernemerschap, Samenwerking, Voeding