Consument ook zelf verantwoordelijk voor voedselveiligheid

Door: Wageningen UR  19-05-2006
Trefwoorden: Universiteit, Voedselveiligheid, Ziekteverwekkers

“Consumenten moeten er niet vanuit gaan dat hun voedsel gegarandeerd vrij is van ziekteverwekkers. Zij zijn ook zelf verantwoordelijk om goed met hun voedsel om te gaan en het op de juiste wijze te bereiden.” Dat zegt ir. Bastiaan Meerburg, onderzoeker bij de Animal Sciences Group van Wageningen UR, in zijn proefschrift “Zoönotische risico’s van knaagdieren in de veehouderij (Zoonotic risks of rodents in livestock production)”. Hij hoopt hierop op 24 mei te promoveren aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Meerburg onderzocht in welke mate knaagdieren (ratten en muizen) op veehouderijbedrijven Salmonella, Campylobacter en Toxoplasma bij zich droegen. Deze kunnen worden overgedragen op het vee en via hun producten op de mens. Hij kwam tot de conclusie dat de herintroductie van dierlijke productiesystemen met (buiten)uitloop van vee kan leiden tot een heropleving van ziekten die ook in het verleden vaak heersten, zoals toxoplasmose. Immers, door meer contactmomenten van het vee met de wilde fauna (waaronder ook ratten en muizen) is de kans op besmetting van vee dat ook gelegenheid heeft om buiten te lopen, groter dan in gangbare houderijsystemen.

Om deze kans te minimaliseren, kunnen veehouders de overdracht tussen plaagdieren en vee beperken door goede bestrijdingsmaatregelen, liefst met behulp van vallen of door het stimuleren van de aanwezigheid van roofvogels. Deze methoden vormen vanuit veterinair, milieutechnisch en dierwelzijnsoogpunt een beter alternatief dan bestrijding met behulp van katten of gif, zo bleek uit vervolgonderzoek. Daarnaast moet de consument op verantwoorde wijze met zijn vlees omgaan door het voor consumptie in te vriezen of goed te doorbakken. “Toch is een nul-risico van de overdracht van ziekteverwekkers van plaagdieren naar vee en via het vlees op de mens onmogelijk te garanderen. Daarvan moeten zowel de consument als de overheid zich bewust zijn”, aldus Meerburg. Een juiste behandeling en bereiding van het vlees is daarom altijd noodzakelijk.

Trefwoorden: Universiteit, Voedselveiligheid, Ziekteverwekkers