MEESTE TEKEN IN DE DUINEN, MINSTE OP DE HEIDE

Door: Wageningen UR  17-05-2006
Trefwoorden: Milieu, Ongedierte, Teken

Voor het eerst Nederlandse gegevens over tekendichtheid en -besmettingen

MEESTE TEKEN IN DE DUINEN, MINSTE OP DE HEIDE

Teken blijken vooral in duingebieden met rijke bodemvegetatie voor te komen. In die gebieden zijn ook de meeste teken te vinden die besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi, die bij de mens de ziekte van Lyme veroorzaakt. In heidegebieden houden teken zich het minst op en daar wordt ook het laagste aantal besmette teken gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group en Alterra van Wageningen UR (Universiteit en Research Centrum) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Drie jaar lang zijn vier recreatieve gebieden onderzocht met een verschillende begroeiing: een gebied in de Kennemerduinen, een bosgebied op de Veluwe, een heidegebied op de Veluwe en een stadspark (Bijlmerweide). De teken zijn verzameld van de vegetatie en door kleine zoogdieren te vangen en deze te onderzoeken op teken.

In de vier gebieden kwamen ieder jaar de meeste teken voor in de duinen en de minste in de heidegebieden. Vermoedelijk zijn op de heide de overlevingsmogelijkheden voor teken ongunstig.

De verzamelde teken zijn onderzocht op de aanwezigheid van de Borrelia bacterie. Zowel per jaar als per gebied was er sterke variatie in het aantal besmette teken per jaar en per gebied: van 0,8 tot 11 procent. Het percentage besmette teken was het hoogst in het onderzochte duingebied en het laagst in het heidegebied.

Sinds 2000 onderzoeken RIVM en WUR gezamenlijk systematisch het aantal teken en tekenbesmettingen van de vegetatie en bij dieren. Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM onderzocht de teken op verschillende ziekteverwekkers. De Animal Sciences Group en Alterra van de Wageningen UR verzamelden teken en onderzochten de tekendichtheid van dieren en van de vegetatie.

De resultaten zullen op 19 mei worden gepresenteerd tijdens het jaarlijkse symposium van de Dutch Society for Wildlife Health, dat dit jaar bij het RIVM plaatsvindt

Trefwoorden: Milieu, Ongedierte, Teken, Tekenbesmettingen