WAGENINGEN UNIVERSITEIT BENOEMT HOOGLERAAR VOEDING EN FARMACOLOGIE

Door: Wageningen UR  29-06-2006
Trefwoorden: Universiteit, Hoogleraar

Wageningen Universiteit heeft dr. R.F. (Renger) Witkamp benoemd tot gewoon hoogleraar Voeding en farmacologie bij de afdeling Humane Voeding. Deze leerstoel is de eerste in zijn soort in Nederland en bestrijkt een belangrijk gebied tussen de voedingswetenschap en de medische wetenschap, een terrein dat tot nu toe relatief weinig wetenschappelijke aandacht kreeg.

Binnen zijn leeropdracht zal prof. Witkamp zich bezig houden met het overgangsgebied tussen voeding en geneesmiddelen. Voeding en eetgedrag behoren tot de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van bepaalde chronische ziekten, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Voeding en farma schuiven steeds meer naar elkaar toe. In de voedingswetenschap gaat het niet alleen meer om het voorkómen van ziektes via het actief bevorderen van gezondheid, maar ook om het bijsturen van ontsporingen in de stofwisseling of zelfs het beïnvloeden van de eetlust of het welbevinden. Dit heeft onder andere geleid tot het toevoegen van specifieke stoffen aan voedingsmiddelen waardoor deze een op een geneesmiddel lijkende werking krijgen, zoals cholesterol verlaging.
Aan de andere kant realiseert de farmaceutische wereld zich steeds meer dat complexe aandoeningen, die ook vaak meerdere oorzaken hebben, niet altijd genezen, of zelfs maar adequaat bijgestuurd, kunnen worden via de gangbare monotherapie (één geneesmiddel per aandoening). Juist de voedingswetenschappen laat zien dat combinaties van inhoudstoffen via vaak subtiele interacties met meerdere regelmechanismen tot blijvende resultaten kunnen leiden. In het lichaam kunnen geneesmiddelen en voeding elkaar ook beïnvloeden. Ongewenste interacties worden niet altijd als zodanig herkend, en variëren van mild tot soms zeer ernstig. De therapeutische toepassing van de combinatie van voeding en geneesmiddelen wint langzaam terrein. Soms is de werking van de combinatie beter of zijn de bijwerkingen minder sterk, waardoor patiënten er veel baat bij hebben.

Renger Witkamp (Vlaardingen, 1959) studeerde biologie en farmacie in Utrecht. Hij promoveerde bij de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en was daar onder andere Universitair Hoofddocent bij de afdeling Veterinaire Farmacologie. Vanaf 1996 werkt hij bij TNO (Zeist en Leiden) en heeft daar verschillende functies bekleed. Tot 1 mei gaf hij leiding aan TNO Pharma. Naast de aanstelling bij de universiteit blijft Renger Witkamp in dienst bij TNO, waarmee ook de samenwerking tussen de twee organisaties op het gebied van voeding en gezondheid verder wordt uitgebreid.

Trefwoorden: Hoogleraar, Universiteit,