83% van de bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Wijchen-Oost wil collectieve aanpak beveiliging

83% van de bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Wijchen-Oost wil collectieve aanpak beveiliging van Creative Managers

Door: Creative Managers  31-07-2007
Trefwoorden: Bedrijventerrein, Parkmanagement, Parkmanager

De afgelopen maanden heeft de werkgroep beveiliging van bedrijvenvereniging Wijchen-Oost en het Wijchense bedrijf deparkmanager.nl een inventarisatie gehouden onder de gevestigde ondernemers op bedrijventerrein Wijchen-Oost. Deze inventarisatie wijst uit dat 83% van de ondervraagde ondernemers behoefte heeft aan een collectieve aanpak van beveiliging op het terrein. Als vervolg op het keurmerk veilig ondernemen zal dan ook na de vakantieperiode een vernieuwende aanpak van collectieve beveiliging.


De resultaten van het onderzoek
Het onderzoek is gehouden doormiddel van een E-Scan via internet bij ondernemers op bedrijventerrein Wijchen-Oost. Van de 95 ondervraagden gaf 83% aan behoefte te hebben aan collectieve beveiliging op het bedrijventerrein. Een collectieve aanpak kan enerzijds bestaan uit de collectieve inkoop voor ondernemers, anderzijds in de gezamenlijke terugdringing van de inbraken op het terrein door middel van bijvoorbeeld technische en bouwkundige aanpassingen.
De afgelopen drie jaar werd er gemiddeld per jaar 65 keer ingebroken bij bedrijven op het terrein. Dit varieert van grote inbraken tot kleinere diefstallen, maar frustreert de ondernemers heel erg. De bedoeling is te komen tot een aanpak waarbij het aantal inbraken teruggedrongen zal worden. “ Deze aanpak zal aansluiten op het keurmerk veilig ondernemen dat in december 2006 behaald is”, aldus Elly Jaspers, parkmanager bedrijventerrein Wijchen-Oost.
De komende maanden zal in samenwerking met gemeente, politie, brandweer en ondernemers gekomen worden tot een optimaal plan van aanpak waar de ondernemers op het terrein hun voordeel uit kunnen halen, zowel kwalitatief als kostengunstig.


0-0-0-0-0
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over bedrijventerrein Wijchen -Oost of de bedrijvenvereniging Wijchen-Oost kunt u contact opnemen met E.Jaspers via telefoonnummer +31 (0)622645372 , per email [email protected]
Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost is een coöperatieve vereniging die de belangen van aangesloten bedrijven behartigt. Op dit moment zijn bij de vereniging 152 bedrijven aangesloten. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.bedrijvenvereniging-wijchenoost.nl


Voor meer informatie over deparkmanager.nl kunt u contact opnemen met E. Schiffelers via telefoonnummer +31 (0)24 3448222, per e-mail [email protected]
Deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. en biedt virtuele en fysieke ondersteuning op gebied van parkmanagement. Het dienstenaanbod van deparkmanager.nl kenmerkt zich door een pragmatische projectaanpak bij de invoering van collectieve concepten op bedrijventerreinen. Hierbij staat het verkrijgen van commitment van de individuele ondernemer centraal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar : www.deparkmanager.nl.


Trefwoorden: Bedrijventerrein, Parkmanagement, Parkmanager

Contact Creative Managers

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share