Gemeentelijke subsidie voor uniek project Oirschot Veilig

Door: Creative Managers  07-01-2009
Trefwoorden: Deparkmanager.nl

"Met name van belang was het verkrijgen van draagvlak voor dit project", aldus Jan van Rooij, voorzitter van de projectgroep. De ondernemers stemden voltallig in met de start van dit unieke project..

Het project bestaat uit een gezamenlijke aanpak van de criminaliteit en veiligheidsaspecten voor ondernemers in de gemeente Oirschot en zal de komende maanden uitgerold worden. Uniek aan dit project is de brede aanpak van veiligheid. “Niet enkel en alleen voor de bedrijventerreinen maar ook voor de buitengebieden en de ondernemers in het centrum kan dit project absolute meerwaarde bieden” zegt Etienne Schiffelers, van deparkmanager.nl een van de projectleden van Oirschot Veilig.

Een uniek concept omdat tot nu toe alleen bedrijven op bedrijventerreinen mee konden doen. De Stichting heeft zelf al subsidies gekregen van SRE, provincie, de reconstructiecommissie en Rabobank.

De gemeenteraad van Oirschot vindt het beveiligingsproject een mooie stimulans voor het ondernemersklimaat waar álle bedrijven profijt van kunnen hebben. Ook vindt de raad dat Oirschot hiermee voorop blijft lopen op het gebied van beveiliging. Dat is nodig, omdat in nabije gemeenten ook cameraprojecten gestart zijn. Op 16 december heeft de raad dan ook besloten om € 25.000,- beschikbaar te stellen voor dit project. Met deze steun is de investeringsbegroting van het project rond en kan SBBO het contract ondertekenen met Trigion.

De ondertekening van de overeenkomst heeft de afgelopen week plaatsgevonden onder toeziend oog van de burgemeester.

Voor meer informatie kijk op www.oirschotveilig.nl

Trefwoorden: Deparkmanager.nl

Contact Creative Managers

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share