Meldpunt bedrijventerrein.nl

Meldpunt bedrijventerrein.nl van Creative Managers

Door: Creative Managers  13-04-2007
Trefwoorden: Bedrijven, Bouw, Management

Uniek communicatieplatform voor bedrijventerreinen


Deparkmanager.nl introduceerde Meldpuntbedrijventerrein.nl op bedrijvencontactdagen in Friesland
Op de bedrijvencontactdagen op 20 en 21 maart in het FEC te Leeuwarden introduceert Deparkmanager.nl het gratis concept: Meldpuntbedrijventerrein.nl. Door het bieden van één centraal meldpunt wordt het doen van meldingen ten aanzien van onder andere veiligheid, groenvoorziening en openbare ruimte
Daarnaast zorgt de geïntegreerde rapportagemodule voor een uitgebreid overzicht van meldingen op een bedrijventerrein. Met Meldpuntbedrijventerrein.nl wil deparkmanager.nl een bijdrage leveren aan de communicatie tussen ondernemers en vertegenwoordigers van gemeenten, politie, brandweer en ondernemersverenigingen op de meer dan 4.700 bedrijventerreinen in Nederland. Een besparing op administratieve kosten en een grotere inzichtelijkheid in meldingen m.b.t. het bedrijventerrein voor alle betrokken partijen zijn het resultaat.

Hoe werkt meldpuntbedrijventerrein.nl?
Het meldpuntbedrijventerrein.nl is een gratis internetapplicatie die gekoppeld kan worden aan de website van de ondernemersvereniging of het bedrijventerrein. Via deze applicatie kan op eenvoudige wijze een melding gedaan worden m.b.t. het bedrijventerrein. Of het nu gaat om vandalisme, overlast, vervuiling of andere meldingen en vragen, men kan vanaf nu op één punt terecht. Alle meldingen kunnen worden doorgegeven via het meldpuntbedrijventerrein.nl en worden direct doorgekoppeld naar de desbetreffende aangesloten instantie. Een ondernemer hoeft dan ook niet meer te zoeken naar meldgegevens of telefoonnummers maar kan zijn melding doorgeven op één centraal punt. Extra voordeel van deze applicatie is dat de ondernemer online kan zien welke actie er ondernomen wordt ten aanzien van zijn melding.
Directeur van deparkmanager.nl Etienne Schiffelers verklaart de reden voor deze introductie “Communicatie is de basis voor collectiviteit op bedrijventerreinen. Zonder goede communicatie is het onmogelijk collectieve projecten van de grond te krijgen. Meldpuntbedrijventerrein.nl faciliteert deze communicatie.”


Geïnteresseerde bedrijventerreinorganisaties kunnen terecht op www.meldpuntbedrijventerrein.nl of contact opnemen met de parkmanager via [email protected].

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E. Schiffelers via telefoonnummer +31 (024) 3448222, per e-mail [email protected]
Deparkmanager.nl is een concept van Creative Managers B.V. en biedt virtuele en fysieke ondersteuning op gebied van parkmanagement en facility management voor bedrijventerreinen in geheel Nederland. Het dienstenaanbod van deparkmanager.nl kenmerkt zich door een pragmatische projectaanpak bij de invoering van collectieve concepten op bedrijventerreinen. Hierbij staat het verkrijgen van commitment van de individuele ondernemer centraal. Voor meer informatie verwijzen wij u naar : www.deparkmanager.nl.

Trefwoorden: Bedrijven, Bedrijventerrein, Bouw, Management, Meldpunt, Ondernemen, Ondernemers, Parkmanagement

Contact Creative Managers

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share