BENOEMINGEN BESTUUR CAMPINA

Door: Campina  27-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij

De Ledenraad van de internationale zuivelcoöperatie Campina heeft gisteren in haar reguliere voorjaarsvergadering in 's-Hertogenbosch vier nieuwe leden van het Bestuur benoemd en vier leden van dit college herbenoemd. C.H. (Kees) Wantenaar is door de Ledenraad herbenoemd als Voorzitter van het Bestuur. Al deze bestuursbenoemingen gelden tevens als voordracht voor de Raad van Commissarissen van de onderneming Campina BV.

Het Bestuur van de zuivelcoöperatie Campina u.a. vormt een personele unie met de Raad van Commissarissen van de onderneming Campina BV. Bestuur/Raad van Commissarissen bestaat uit 13 leden: tien melkveehouders (onder wie de voorzitter van Bestuur/Raad van Commissarissen) en drie externe commissarissen.

De Ledenraad heeft de heren S.R.F. (Simon) Ruiter uit Grootschermer (Nederlandse nationaliteit), A.P. (Arie) Verhorst uit Westmaas (Nederlandse nationaliteit), J.P.C. (Jan) Keijsers uit Leende (Nederlandse nationaliteit) en E. (Ernst) Berbecker uit Halver (Duitse nationaliteit) benoemd als lid van het Bestuur en daarmee tevens voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen.

Herbenoemd zijn J.H.G.M. (Jan) Uijttewaal uit Horssen (Nederlandse nationaliteit), A. (Ad) Wouters uit Grijpskerke (Nederlandse nationaliteit), R.P.M. (Raas) Luijben uit Hedikhuizen (Nederlandse nationaliteit) en H. (Hans) Stöcker uit Engelskirchen Dörrenberg (Duitse nationaliteit).

Als voorzitter van het Bestuur heeft de Ledenraad C.H. (Kees) Wantenaar (Nederlandse nationaliteit) herbenoemd. Wantenaar, die met zijn vrouw en zoon een melkveebedrijf heeft in Soest, is voorzitter van Campina sinds 2001.

Belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van Campina
Campina heeft gisteren afscheid genomen van J. (Joop) Grin uit Slootdorp (Nederlandse nationaliteit), E. (Eef) Bieshaar uit Groot-Ammers (Nederlandse nationaliteit), J.D. (Jan) Voncken uit Eys (Nederlandse nationaliteit) en R. (Rötger) Belke-Grobe uit Schmallenberg (Duitse nationaliteit) als lid van Bestuur/Raad van Commissarissen. Om statutaire redenen waren zij niet langer verkiesbaar. De heer drs M. (Rinus) Arentsen RA, één van de drie bestuursleden/niet-veehouder, heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen. In zijn opvolging wordt later voorzien.

Campina-voorzitter Wantenaar: "Ieder van hen heeft, op eigen karakteristieke wijze, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Campina. Campina en haar leden zijn hun veel dank verschuldigd voor hun inbreng, hun kennis en hun jarenlange inzet."

Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij

Contact Campina

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share