Eindelijk duidelijkheid over het heftruckrijbewijs!

Door: N&s Quality Consultants  03-10-2008

Maar hoelang is de training (certificaat) dan geldig?
Jaarlijks zal de werkgever moeten bekijken of de risico inventarisatie(RIE) van het bedrijf zal moeten worden aangepast. Uit de risico's die het werk voor werknemers oplevert of gaat opleveren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn zal kunnen worden afgeleid voor welke werknemers een training of cursus (weer) nodig is en van welke aard. In ieder geval zal moeten worden nagegaan als er sprake is van:
- functiewijziging en/of wijziging van de werkzaamheden, werkmethoden of werkomstandigheden.
- Wijziging in maatregelen die in het bedrijf of de inrichting aanwezig zijn.
- En wijziging in aard en omvang van risico's in het werk voor veiligheid, gezondheid en welzijn.
- Voorts, als uit ervaring, blijkt dat het eerder gegeven onderricht niet (meer) het effect heeft dat, gezien de risico's die het werk voor de betrokken werknemers oplevert, gewenst is.

Uit bovenstaande blijkt dus dat het onmogelijk is een geldigheidsduur van een certificaat te bepalen. De verantwoordelijkheid met betrekking tot herhaling van de training ligt dus niet bij de opleider, maar bij de werkgever.
Maar, regelmatige scholing (om de 4 á 5 jaar) van het personeel is een goede preventieve maatregel is om het risico op gevaarlijke handelingen met alle mogelijke gevolgen van dien tot een minimum te beperken. Een groeiende onderneming/bedrijf zal moeten inzien dat in deze periode er binnen haar organisatie zeer veel kan veranderen (is veranderd), zeker op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bij of herscholing is dus inherent aan dit feit.
Na elke training of cursus zullen de meeste werknemers hun nieuw verworven competenties toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Helaas is het bij de meeste mensen zo dat dit na verloop van tijd gaat “verwateren”. Herscholing is dus weldegelijk noodzakelijk.
Ook in geval van schade zal de verzekeringsmaatschappij de werkgever vragen om een verantwoording ten aanzien van het scholingsbeleid en zeker wanneer de chauffeurs dagelijks bezig zijn met interne transportmiddelen in dezelfde arbeidsomstandigheden ontstaat er een gevaarlijke situatie die bekent staat als “bedrijfsblindheid”. Men is zo “gewend” aan de situatie dat risico’s niet meer opvallen. Herscholing door een externe trainer zal zeker bijdrage in de bewustwording van de mogelijke risico’s
Wanneer de werknemers sporadisch gebruik maken van interne transportmiddelen is bij en herscholing zeker aan te raden. (gebrek aan werkervaring) De werknemer gebruikt de heftruck als hulpmiddel bij zijn werkzaamheden. Er is dus geen sprake van een heftruckchauffeur die dagelijks werkzaam is met deze transportmiddelen.

Regelmatige bij en herscholing van uw medewerkers heeft ook een sterk motiverende werking. (aandacht) De Arbeidsinspectie wil het grote aantal ongelukken door ondeskundig of oneigenlijk gebruik van interntransportmiddelen terugdringen. Elk jaar gebeuren er honderden ongelukken met onder andere heftrucks, vaak met ernstig letsel of dodelijke afloop. De oorzaak is vaak dat bestuurders niet of niet goed zijn geïnstrueerd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de risico’s op ongevallen sterk verminderen door alleen medewerkers in te zetten met een specifieke deskundigheid om heftrucks te bedienen.
Ook een veilige werkomgeving vermindert het aantal ongevallen.


Contact N&s Quality Consultants

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share