WOZ-waarde stijgt ondanks stagnatie woningmarkt

Door: Droomhuis Makelaardij  06-03-2009
Trefwoorden: Makelaar, Huis, Makelaardij

WOZ-waarde stijgt ondanks stagnatie woningmarkt
De WOZ-waardebeschikking die u dit jaar ontvangt geeft aan wat uw woning volgens de gemeente waard was op 1 januari 2008, dus ruim een jaar geleden.

Per gemeente kan het stijgingspercentage verschillen: in sommige gemeenten is de stijging fors, in andere gemeenten stijgen de WOZ-waarden nauwelijks. In nog geen enkele gemeente is al een daling waar te nemen. Op zich klopt dat, want tussen januari 2007 en januari 2008 zijn de huizenprijzen nog gestegen. Met de huidige prijsdalingen, die met name in de tweede helft van vorig jaar zichtbaar werden, wordt nu nog geen rekening gehouden. Een eventuele daling ziet u op zijn vroegst pas volgend jaar, als u de WOZ-waarde voor 2010 ontvangt.

Landelijk stijgt de gemiddelde WOZ-waardebeschikking dit jaar met 3,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij tweederde van de gemeenten is de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde tussen de 0% en 3,5%. In ruim een kwart van de gemeenten stijgt de WOZ waarde tussen de 3,5% en 5%. In Amsterdam zijn de WOZ-waarden inmiddels verstuurd en daar is de gemiddelde WOZ-waarde met 11,3% flink gestegen. Middelharnis gaat aan kop met een stijging van 15%.

De WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die is vastgesteld door de gemeente. Uitgangspunt bij de waardebepaling is de vrije verkoopwaarde op de peildatum van 1 januari 2008. Er wordt echter wel rekening gehouden met de bouwkundige staat van uw woning op 1 januari 2009. Als u uw woning eind 2008 heeft verbouwd, waardoor de waarde is toegenomen, wordt die verbouwing wel in de waardebeoordeling meegenomen.

De WOZ-waarde is de grondslag voor de Onroerende Zaak-belasting (OZB). U kunt bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde, maar niet tegen het OZB-tarief dat de gemeente heeft vastgesteld. Is de WOZ-waarde van uw huis aantoonbaar te hoog? Maak dan bezwaar, want dan betaalt u teveel belasting. Op deze site vindt u tips hoe u met succes een bezwaarschrift indient.

Trefwoorden: Appartementen, Droomhuis, Duiven, Huis, Huis Kopen, Huizen, Koophuizen, Makelaar, Makelaardij, Recreatie, Taxaties, Woningen