NEn 3140

Door: Bwr Advies En Installatie  05-10-2011
Trefwoorden: 3140 Inspecties

 

Werken met elektrische installaties of apparatuur mag geen risico's op brand of ongelukken opleveren. Om de veiligheid voor werknemers en bezoekers te waarborgen, is vanuit de Europese Unie aan haar landen de verplichting opgelegd dat bedrijven en instellingen aan de NEN 3140 moeten voldoen. De verwijzing naar deze normen is in Nederland in de Arbowet opgenomen.

De NEN 3140 heeft betrekking op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering van elektrische installaties tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning. Deze aspecten zijn bijvoorbeeld personeel, organisatie, de aanwezigheid van tekeningen, werkprocedures en inspectie van installatie en apparatuur.

Behalve te voldoen aan de wettelijke verplichting, levert een NEN 3140-inspectie andere voordelen op:
  • Periodieke inspecties verhogen de kwaliteit en veiligheid van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.
  • Systematisch onderzoek naar bronnen van gevaar zorgt voor een veilige werkomgeving.
  • Na een ongeval of calamiteit toont het inspectierapport voor de Arbeidsinspectie en verzekeraar de kwaliteit en veiligheid van installatie en gereedschappen aan.
  • De resultaten vormen een objectieve beoordeling van Technische Dienst of installateur.
  • Een onafhankelijke inspecteur inschakelen, voorkomt bedrijfsblindheid.
  • De inspectie kan aanbevelingen voor zuinig energieverbruik opleveren.
  • Bij een inspectie worden veranderde bedrijfsomstandigheden aan de norm getoetst.
BWR Advies en Installatie voert binnen haar werkvelden industrie en publieke sector - maar ook bij bedrijven en instellingen daarbuiten – inspecties conform NEN 3140 uit. Grote voordeel van deze inspecties is dat de inspecteur alle technische kennis en middelen binnen BWR Advies en Installatie tot zijn beschikking heeft. Voor iedere inspectie wordt in samenspraak met de opdrachtgever of de installatieverantwoordelijke bepaald voor welke delen van de installatie keuring zinvol is. BWR Advies en Installatie kan hierin door haar ervaring goed adviseren. De inspectie vindt plaats op basis van een gedetailleerd plan van aanpak. Hierin worden nauwkeurig de te doorlopen stappen vastgelegd. De inspecteur werkt aan de hand van gestandaardiseerde controle- en rapportagelijsten. De opdrachtgever komt wat dat betreft nooit voor verrassingen te staan en kan ervan uitgaan dat de inspectie grondig wordt uitgevoerd. De onafhankelijk opererende inspecteur van BWR Advies en Installatie legt resultaten, bevindingen en de eventueel aan te brengen verbeteringen vast in een inspectierapport. Hij kan de geconstateerde gebreken desgewenst direct doorspelen naar de specialist binnen BWR Advies en installatie die deze kan verhelpen.

Voor meer informatie over inspecties conform NEN 3140 kunt u contact met ons opnemen

Trefwoorden: 3140 Inspecties

Andere producten en diensten van Bwr Advies En Installatie

datacommunicatie van Bwr Advies En Installatie thumbnail
05-10-2011

datacommunicatie

  Een snelle en feilloze overdracht van data wordt steeds belangrijker. Zowel zakelijk als privé. Daarbij groeit het aanbod van


Verlichting van Bwr Advies En Installatie thumbnail
05-10-2011

Verlichting

  Verlichting is een kwestie van smaak. Sommigen houden van klassiek, anderen van design. Verlichting zorgt voor ambiance. Maar ook


05-10-2011

NEn 1010-6 inspectie

 Elke elektrische installatie moet tijdens het installeren en voor het door de gebruiker in bedrijf stellen, visueel en door meting


02-01-2011

Nen 3140 en 1010-6 inspecties en elektrotechnisch installatiewerk door BWR Advies en Installatie

BWR Advies en Installatie is een flexibel, meedenkend bedrijf dat gericht is op de toekomst. Wij zijn gespecialiseerd in alles