LCGW debat Maatschappelijke stages, dat is……voor mij!

Door: Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid  02-11-2007

vrijdag 23 november in Apeldoorn van 10.00 tot 12.30 uur

Maatschappelijke stages zijn een hot item. De landelijke politiek adopteerde het onderwerp en denkt nu na over de duur en omvang van de stages. Veel scholen zijn er al mee aan de slag. De stages worden op eigen kracht georganiseerd of samen met vrijwilligerscentrales. Een mooie ontwikkeling. Door het groeiende aantal maatschappelijke stages neemt het vrijwilligerspotentieel onmiddellijk enorm toe. En jong geleerd is oud gedaan.

Er zijn rondom het onderwerp veel verschillende invalshoeken mogelijk. Een ideaal onderwerp voor een debat. De discussie wordt ingezet door Gelders gedeputeerde, Hans Esmeijer, een warm pleitbezorger van de maatschappelijke stages, Marius Ernsting, voorzitter van de NOV, en Karen Hauber, projectleider maatschappelijke stage van het ministerie van OCW. In discussie met Gelderse en Overijsselse wethouders en vertegenwoordigers van MOVISIE, het onderwijs en vrijwilligerscentrales zetten zij de toon. Maar u doet zelf volop mee.

Heeft u een uitgesproken mening over maatschappelijke stages of bent u nog zoekende op dit terrein. Is uw gemeente al aan de slag met maatschappelijke stages? Of wilt u de maatschappelijke stages een plek geven in het vrijwilligersbeleid? Of kiest u voor een invalshoek vanuit lokaal onderwijsbeleid? Worstelt u met uw regierol op dit terrein? Vindt u dat de gemeente helemaal geen taak heeft? U bent van harte welkom op vrijdag 23 november in Apeldoorn van 10.00 tot 12.30 uur.

LCGW Oost-Nederland, de belangenorganisatie van welzijnsambtenaren in Oost-Nederland, zet het onderwerp eens scherp op de agenda voor haar leden en andere geïnteresseerden. Kom luisteren in ons “Lagerhuis” waar we elkaar onder inspirerende leiding het hemd van het lijf vragen. De bijeenkomst is gratis. U mag een introducé meenemen. Aanmelden kan op www.lcgw.nl.

’s Middags gaat u naar huis en weet u het: “ Maatschappelijke stage, dat is…….voor mij!”

Tot de 23e,

Harry Stoffels
Voorzitter


Contact Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share