GREEN OFFICE 2015: INNOVATIEVE GEBIEDSONTWIKKELING

GREEN OFFICE 2015: INNOVATIEVE GEBIEDSONTWIKKELING van Green Office 2015

Door: Green Office 2015  10-11-2008
Trefwoorden: Innovatie

Green Office 2015 is een innovatieve visie op én een concreet plan voor de veelvoudige activering van binnenstedelijke gebieden en diens integratie van omliggende gebieden. Dit unieke concept is integraal ontwikkeld en biedt oplossingen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. Een ambitieus project waarbij van begin af aan tal van projectpartners uit de bouwsector, bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden hebben samengewerkt.

'Nota Randstad 2040', ‘integratieproblemen', 'verpaupering van binnensteden', 'sociale adhesie', ‘duurzame energievoorziening’; dit zijn thema's die de afgelopen jaren steeds meer de politieke agenda en het nieuws hebben veroverd. In vele steden vormt infrastructuur, zoals spoor en wegen, een onnatuurlijke, en tot nu toe moeilijk overbrugbare, scheiding in de stedelijke ontwikkeling. Efficiënt gebruik van schaarse ruimte speelt een sleutelrol in de beleving van binnensteden. Daarnaast wordt het faciliteren van kennis- en informatieuitwisseling steeds belangrijker. En gebouwgebruikers verbinden werk en privé steeds meer aan elkaar. Oplossingen moeten in verschillende disciplines worden gezocht en werkbare voorstellen zijn nog schaars. Green Office 2015 is een concreet voorstel: een stedenbouwkundige bijdrage aan de beleving van binnensteden en de integratie met omliggende gebieden. Een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling waarin materiële en immateriële behoeftes vervuld worden. Een energieleverend biotoop. Een divers landschap dat verrijst in de binnenstad.

Schakel tussen wijken
Green Office 2015 biedt tal van kansen om binnensteden en stationsgebieden te beleven en de integratie met omliggende wijken te bevorderen. Tot nu toe maakt infrastructuur slechts op één manier gebruik van de beschikbare ruimte; Green Office 2015 mengt en stapelt functies en is op die manier een stedelijke inbreiding met maar liefst een zevenvoudige activering van ruimte.

Green Office 2015 wordt over infrastructuur heen gebouwd en vormt zo een parkachtige schakel tussen verschillende wijken. Het park vormt het hart en de groene long van de stedelijke vernieuwing. De gebruikersbehoeften staan centraal in Green Office 2015. Het biedt tal van faciliteiten op het gebied van werken, wonen en recreëren. Er zijn bijvoorbeeld restaurants, cafés, sportfaciliteiten en kinderopvang gevestigd. Green Office 2015 wekt daarnaast meer duurzame energie op dan er verbruikt wordt, zonder concessies te doen aan het comfort. Green Office 2015 is tevens een flexibel gebouw dat in de loop der jaren verschillende functies kan vervullen. Het is een doordacht concept en een naadloze vertaling van de nota 'Randstad 2040'. Green Office 2015 scoort zowel met Breaam, Greencalc als Leed – indices voor de duurzaamheid van gebouwen en gebieden - de hoogste ratings. Kortom, Green Office 2015 is de nieuwe kwaliteitsnorm voor toekomstige gebiedsontwikkelingen. Een concept dat zowel nationaal als ook internationaal kan worden toegepast.

Innovaties
In Green Office 2015 zijn vele innovatieve technieken, concepten en materialen toegepast om de gebruiker volop comfort te bieden en een energieleverend biotoop te creëren. De bewegingsenergie van gebruikers wordt bijvoorbeeld opgevangen en hergebruikt. Rioolwater, oud papier en afval worden omgezet in energie en aan de energetische kringloop van het complex toegevoegd. Energie wordt onder andere opgewekt door middel van algen die omgezet worden naar biogas, zonnecellen die in het gebouw geïntegreerd zijn en kleine, geluidsarme windturbines. De flexibele werkplekken zijn voorzien van een volledig vraaggestuurd hybride ventilatiesysteem, dat buitenlucht nabehandelt tot het gewenste binnenklimaat op werkplekniveau. Verder wordt sensortechnologie toegepast, waarmee bijvoorbeeld kantoormeubilair, verlichting en programmatuur op maat kunnen worden ingesteld.

Uitgangspunten
Green Office 2015 voldoet hiermee aan de gestelde ambities. De mens staat centraal: het gebouw en de omgeving dragen bij aan het optimaal functioneren van de gebruiker. en duurzame technische faciliteiten verhogen het gebruikscomfort. Het gebouw en de omgeving faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen gebruikers. Ook integreert Green Office 2015 meerdere gebruikersfuncties. Tevens levert het gebouw met haar uitstraling, faciliteiten en technische uitwerking een positieve bijdrage aan de duurzame maatschappelijke ontwikkeling van Nederland. Green Office 2015 verrijkt de bouw- en installatiesector met ideeën voor duurzame gebiedsontwikkelingen. Het project voedt de bouwkolom en onderwijsinstellingen met waardevolle lessen over integraal ontwerpen. En tenslotte doen de participanten aanbevelingen aan de overheid over wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen over en nabij spoorzones en multifunctionele gebouwen en doen zij aanbevelingen over openbaar aanbesteden.

Integraal
De partners werken gedurende het hele ontwerp- en bouwproces van Green Office 2015 integraal samen. Dat wil zeggen dat de wensen van de gebruikers centraal staan en worden vertaald in gebouwfuncties. De participanten streven gezamenlijk naar de meest waardevolle gebiedsontwikkeling tegen de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten over de gehele levensduur. Om dit te kunnen realiseren, nemen alle partijen op basis van gelijkwaardigheid en vanaf het prille begin deel aan het ontwerpproces. Zij maken daarbij gebruik van meerdimensionale bouwinformatiemodellen (BIM).

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.greenoffice2015.nl.

Trefwoorden: Innovatie