GREEN OFFICE 2015: INTEGRAAL ONTWERPEN BIEDT MEERWAARDE

GREEN OFFICE 2015: INTEGRAAL ONTWERPEN BIEDT MEERWAARDE van Green Office 2015

Door: Green Office 2015  10-11-2008
Trefwoorden: Innovatie

De partners werken gedurende het hele ontwerp- en bouwproces van Green Office 2015 integraal samen. Dat wil zeggen dat de wensen van de gebruikers centraal staan en worden vertaald in gebouwfuncties. De participanten streven gezamenlijk naar de meest waardevolle gebiedsontwikkeling tegen de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten over de gehele levensduur. Om dit te kunnen realiseren, nemen alle partijen op basis van gelijkwaardigheid en vanaf het prille begin deel aan het ontwerpproces. Zij maken daarbij gebruik van meerdimensionale bouwinformatiemodellen (BIM).

De voordelen van deze integrale aanpak zijn legio. De kennis en ervaring van alle betrokken partijen levert meer dan alleen een modern en duurzaam kantoorgebouw op; Green Office 2015 is door de integrale aanpak een zeer innovatieve gebiedsvisie geworden. Deze aanpak bespaart daarnaast bijzonder veel tijd en reduceert faalkosten tot een minimum, omdat alle partijen binnen de bouwkolom interactief samenwerken gedurende het ontwerpproces. Beslissingen worden op die manier goed onderbouwd, tegenstrijdige belangen worden goed afgewogen en problemen komen al in de ontwerpfase boven drijven. Ook vallen onder andere materiaal-, energie- en onderhoudskosten veel lager uit, waardoor ook de exploitatie van Green Office 2015 duidelijk goedkoper is dan bij conventionele ontwikkelingen op vergelijkbare schaal. Tot slot heeft Green Office 2015 een zeer positief effect op de tevredenheid van de gebouwgebruikers.

Vroegtijdig in gesprek
De participanten zijn onderverdeeld in drie groepen: de Ontwikkelingsgroep, de Realisatiegroep en de Innovatiegroep. Elke groep geeft, vanuit haar specifieke expertise, invulling aan het project. De Innovatiegroep onderzoekt innovatieve technieken en concepten op het gebied van energie, duurzame materialen, beperking van het onderhoud en flexibel werken. De Ontwikkelingsgroep houdt zich bezig met innovatieve energiezuinige concepten en technieken en flexibel ruimtegebruik.

De Realisatiegroep buigt zich over de mogelijkheden in het kader van ‘open bouwen’, het realiseren van een energieleverend gebouw, de levenscyclus van het gebouw, financiering en exploitatie. In deze opzet zijn architecten, adviseurs, constructeurs, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, installateurs én opdrachtgevers al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gegaan en hebben zij gezamenlijk Green Office 2015 doorontwikkeld tot een waardevolle gebiedsontwikkeling.

Gebruiker centraal
Om de gebruikers van Green Office 2015 centraal te kunnen stellen, hebben de participanten hen nauwkeurig in beeld gebracht. Daarvoor hebben zij gebruik gemaakt van persona’s die representatief zijn voor de groep werkelijke gebruikers. Persona’s zijn fictieve personen met een naam, een foto, eigen werkstijlen met een bepaalde mate van mobiliteit en samenwerking en eigen behoeften. Ook hebben de participanten het kantoorgebruik in de toekomst onderzocht. Daaruit bleek dat kennis en informatie steeds belangrijker grondstoffen worden voor het werk. Mensen willen steeds meer kunnen werken wanneer het hen uitkomt. Het kantoor wordt steeds meer ontmoetingsplek. Bovendien wordt het steeds wenselijker om gebouwen en ruimten langer dan tijdens kantooruren te gebruiken; zo wordt een gebied vitaal gehouden, worden schaarse vierkante meters in binnensteden efficiënter gebruikt en kunnen de exploitatieopbrengsten gemaximaliseerd worden.

Building Information Model
De participanten maken gebruik van meerdimensionale bouwinformatiemodellen (BIM). Middels open bestandsformaten kunnen alle gegevens - van architect tot installateur en bouwbedrijf - in BIM gecombineerd worden. Doordat alle gegevens gekoppeld zijn, kunnen al in een heel vroeg stadium vergevorderde analyses gemaakt worden. Bijvoorbeeld berekeningen van het energieverbruik en comfort, de hoeveelheden bouwmateriaal, of de dimensies van de bekabeling en infrastructuur. Of de afweging om al dan niet voor een glazen dak te kiezen; dit levert wel een prettige werkomgeving op, maar het kost veel energie om een gebouw met een glazen dak te koelen. Het gebouw kan ook virtueel een aantal graden gedraaid worden om te zien of dat meer rendement oplevert. Zodra één van de partijen gegevens verandert, wordt dat integraal in het totale ontwerp doorgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.greenoffice2015.nl.

Trefwoorden: Innovatie