INNOVATIEVE CONCEPTEN EN TECHNIEKEN IN GREEN OFFICE 2015

INNOVATIEVE CONCEPTEN EN TECHNIEKEN IN GREEN OFFICE 2015 van Green Office 2015

Door: Green Office 2015  10-11-2008
Trefwoorden: Innovatie

Green Office 2015 is een weefsel over bestaande infrastructuur; een ‘web’ dat gebieden met elkaar verbindt en waar werken, wonen en recreëren met elkaar verweven zijn. Nog nooit eerder is de footprint van infrastructuur op zo veelvoudige wijze geactiveerd. Daarbij komen de meest innovatieve technieken, materialen en concepten op de gebieden van gezondheid, energie-efficiëntie, milieuvriendelijkheid en stedenbouwkunde tot toepassing.

Green Office 2015 is de eerste stedelijke ‘inbreiding’ in Nederland met zo’n grote maatschappelijke waarde. De partners zijn in staat om een gebied ter grootte van één vierkante kilometer zevenvoudig te activeren. Waar nu alleen spoor en wegen zijn, kan men straks wonen, werken, recreëren, parkeren, energie opwekken, van het park genieten én met de trein reizen. Dat gebeurt door een ‘web’ over infrastructuur heen te bouwen. Dit concept kan worden toegepast in alle gebieden die door infrastructuur worden doorkruist. De basis, een energieproducerend gebied met een brugfunctie, kan overal worden toegepast en naar gelang de lokale omstandigheden en gebruikerswensen worden ‘aangekleed’. Green Office 2015 is een multifunctioneel gebouw dat decennia lang kan voldoen, niet alleen als kantoorgebouw, maar ook bijvoorbeeld als hotel of parkeergarage. Het wordt ontwikkeld volgens het principe ‘open bouwen’: de gebruiker bepaalt zelf de indeling en de inhoud.

Comfort verhogen
Een aantal innovatieve technieken en concepten, die het comfort verhogen, springen eruit. Bijvoorbeeld het dynamisch, volledig vraaggestuurde hybride ventilatiesysteem dat buitenlucht nabehandelt tot het gewenste binnenklimaat op werkplekniveau. Het systeem zorgt in de kernen voor een basisklimaat en in de kantooromgeving voor een per werkplek individueel aanpasbaar microklimaat. Ideaal wanneer men bijvoorbeeld de frisse lucht wenst die een open raam met zich meebrengt, maar last heeft van tocht of straatgeluid. In het kantoormeubilair worden elementen geïntegreerd die in enkele minuten het gewenste klimaat verzorgen. Ook de OLED-verlichting is een bijzondere innovatie.

Een vlakverlichting die egaler licht geeft dan puntverlichting, geen warmte afgeeft en voor tal van doeleinden kan worden ingezet, van werkplekverlichting tot locatieontruiming. Verder wordt sensortechnologie toegepast, waarmee bijvoorbeeld kantoormeubilair, verlichting en programmatuur op maat kunnen worden ingesteld. De kantoorgebruikers kunnen overal inloggen, waarbij er digitale fotolijstjes en een digitaal prikbord op de werkplek verschijnen.

Energie concept
Green Office 2015 is een energieleverend, milieuvriendelijk biotoop waarbij het scheppen van een gezonde omgeving voor gebruikers centraal staat. Het energieconcept kent drie lagen. In eerste instantie wordt de energiebehoefte van het systeem zo laag mogelijk gehouden. Naast efficiënte isolatie wordt duurzaam gedrag gestimuleerd en door functiemenging worden de gebruikstijden van het gebied verlengd. In de tweede laag wordt de aanwezige energie zo veel mogelijk binnen het systeem gehouden. De bewegingsenergie van gebruikers wordt opgevangen en rioolwater en oud papier worden door scheikundige processen omgezet in energie en vervolgens aan de energetische kringloop van het complex toegevoegd. Alleen de dan nog ‘ontbrekende’ energie wordt in de derde laag van het concept op milieuvriendelijke manier opgewekt. Onder andere door middel van zonnecellen die in het gebouw geïntegreerd zijn en kleine, geluidsarme windturbines. Brandstofcellen zetten de overtollige energie middels elektrolyse om naar waterstof en transporteren de energie naar de omgeving. De omliggende woonwijken kunnen op die manier gebruikmaken van de energie die in Green Office 2015 wordt opgewekt. Het afval dat in Green Office 2015 wordt geproduceerd wordt omgezet naar biogas en weer aan de energiekringloop van het biotoop toegevoegd. De constructie van Green Office 2015 bestaat grotendeels uit staal; dit kan immers in de toekomst worden omgesmolten en voor andere producten worden gebruikt.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.greenoffice2015.nl.

Trefwoorden: Innovatie