Steun voor kleinschalig theater in Elst, gemeente Overbetuwe

Door: Groenlinks Overbetuwe  09-06-2008
Trefwoorden: Groenlinks

Theater de KiK is een initiatief om een kleinschalig theater in Elst te realiseren. De fracties van CDA, Groen Links en PvdA willen dit van harte steunen omdat het een goede impuls geeft aan de culturele activiteiten in de gemeente Overbetuwe. Er is behoefte aan een goed podium waar lokale theatermakers, toneelgezelschappen, koren en scholen voorstellingen kunnen geven. Ook artiesten van buiten kunnen daar dan een optreden doen. Een goed onderbouwd voorstel daarvoor verdient alle steun. Zeker omdat de initiatiefnemers met dit theater een broeinest willen creëren dat lokale, culturele activiteiten stimuleert. Dus naast het bieden van een podium voor voorstellingen ook het organiseren van onder andere activiteiten met scholen en ouderen en het geven van muziek en theater workshops.

 

Ter voorbereiding op de bespreking van de financiën in de gemeenteraad van Overbetuwe op dinsdag 10 juni hebben de fracties van CDA, Groen Links en PvdA de handen ineen geslagen. Zij vinden dat de gemeente alle medewerking dient te verlenen om dit theater te laten slagen. Zeker omdat uit vergelijking met andere, vergelijkbare gemeenten blijkt dat een dergelijke, culturele voorziening onderdeel hoort te zijn van de beschikbare voorzieningen. De gemeente Overbetuwe wil goede initiatieven stimuleren, zeker als die bijdragen aan verbetering van de leefomgeving en maatschappelijke activiteiten versterken. De gemeente dient alert en daadkrachtig aan te haken op dit initiatief. Naar de mening van deze 3 partijen is dit een ideale basis om de cultuur in Overbetuwe een nieuwe impuls te geven.

 

De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt. CDA, Groen Links en PvdA vragen het College om samen met de initiatiefnemers om de tafel te gaan zitten. Wij willen dat aan de gemeenteraad van Overbetuwe een concreet voorstel, inclusief financiële onderbouwing kan worden voorgelegd. Om dat proces verder te steunen en er voor te zorgen dat er voldoende tempo wordt gemaakt hebben zij bijgaande motie opgesteld, in de verwachting dat daarvoor brede steun in de gemeenteraad kan worden verkregen.

 

 

 

bijlage: motie voor de gemeenteraad van Overbetuwe op 10 juni 2008

 

noot voor de redactie:

 

voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

 

Jackie Versluijs (CDA) – 06 4833 7109

Mickel Langeveld (GL) – 06 4638 1429

Frans van Beers (PvdA) – 06 5423 0043

 

Trefwoorden: Groenlinks

Contact Groenlinks Overbetuwe

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share