Amyyon neemt ICT bedrijf CB2 over

Door: Amyyon & More  01-11-2007

Met name de combinatie van Cliëntzorg en Customer Relationship Management (CRM) zien wij als een meerwaarde voor de zorgmarkt. Met behulp van CRM kan de (potentiële) klant ook werkelijk centraal gezet worden. Met behulp van natuurlijk de expertise op het gebied van CRM die we al in huis hebben. Met de aankoop van CB2 is het nu mogelijk om onze visie op CRM in de zorgmarkt ook werkelijk te integreren in de primaire processen van zorgorganisaties.

Daarnaast is de branche specifieke expertise van de medewerkers van doorslaggevende betekenis geweest bij de aankoop. Net als bij eerdere overnames, waaronder XL Food, komen de medewerkers van de “zorgwerkvloer”. Vanuit hun ervaring hebben ze samen met zorgorganisaties een softwareproduct ontwikkeld vanuit de praktijk. Dit is van onschatbare waarde ten opzichte van onze concurrenten! “

Meerwaarde
Amyyon wil haar visie op software implementaties ook laten gelden ten aanzien van de implementaties van CB2Care. “Wij zijn van mening dat het succesvol implementeren van software niet alleen afhangt van de kwaliteit van de software maar ook van het gedrag van de mensen die er mee moeten werken. Het feit dat CB2Care is ontwikkeld vanuit de gebruiker; de mensen die er mee gaan werken, maakt dat onze visie op implementeren; succesvol implementeren = gedrag + systeem, perfect aansluit.

Totaalpakket voor de Zorg
De veranderingen in de financiering, van een budgetfinanciering naar een outputfinanciering, hebben geleid tot een toenemende vraag naar CB2Care. Om aan deze vraag te voldoen is een professionele aanpak van projecten en commercie vereist. Deze aanpak heeft Amyyon al in huis. De doelstelling ten aanzien van de overname van CB2 is dan ook duidelijk; het creëren van een totaaloplossing voor de zorg en op hoog niveau voldoen aan de vraag.

Nieuwe naam
Vanaf 1 november zal de naam CB2 B.V. komen te vervallen en gaat de organisatie de naam Amyyon dragen. De organisatie blijft voorlopig in Elst gevestigd.

CB2Care
CB2Care is opgezet vanuit het Healthcare Process Management model dat inzicht biedt en ondersteuning geeft bij het primaire proces en alle zorggerelateerde processen; van zorgvraag via zorgplanning tot aan registratie, facturatie en verantwoording. De basis van dit softwarepakket is het door CB2 zelf ontwikkelde Functiecodeboek©. Het is daarmee mogelijk om met één softwaresysteem te kunnen voldoen aan de eisen vanuit de AWBZ, WMO en private opdrachtgevers. De werkwijze rondom de AZR berichtgeving, ZZP’s en DBC’s is daarmee geïntegreerd binnen de huidige werkwijze en de huidige financieringsstructuur van de zorgorganisatie. Hiermee is CB2care een integraal systeem waarbij de zorgorganisatie op een eenduidige wijze alle zorg met de juiste financieringsstromen kan registreren en declareren en tevens aan alle kwaliteitseisen kan voldoen. CB2 gaat verder dan een cliëntregistratiesysteem en bereidt de zorgorganisatie voor op een vraaggestuurde toekomst waarin de klant met zijn zorgvraag centraal staat.

Amyyon
Amyyon is gespecialiseerd in producten en diensten op het gebied van Customer Relationship Management (CRM), en Foodmanagement. Met de overname van CB2 komt hier een productgroep bij, Care. Als eerste in de branche heeft Amyyon zich gerealiseerd dat het verbeteren van bedrijfsprocessen meer is dan het implementeren van software. Sterker nog, het is vóóral een zaak van mensen en hun gedrag. Amyyon werkt daarom volgens het principe: succesvol implementeren = gedrag + systeem. In onze productenportfolio treft u, naast onze softwareproducten op het gebied van Customer Relationship Managament (CRM), Care en Food Management dan ook een zeer uitgebreid pakket diensten aan. Onze Mindware, zeg maar.


Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Postma,. [email protected], Tel. 050 311 56 86.