projectmanagement groningen

Door: Nexo BV  11-05-2011
Trefwoorden: Personal Coaching, Projectmanagement, Interim Management

Projectmanagement - Groningen - Nexo BV
Een belangrijke aanwijzing dat een project succesvol is, kun je aflezen aan de manier waarop de projectmedewerkers zich betrokken voelen bij het tot stand brengen van het resultaat. Een bijdrage leveren aan een interessant project dat van belang is voor de organisatie geeft de mensen het gevoel dat ze het verschil kunnen maken. Meedoen aan een project doet een ander beroep op de kwaliteiten van mensen, en dit kan erg enthousiasmerend werken. Natuurlijk zal het project wel gedragen moeten worden door directie en management.

Projectmanagement ‘primus inter pares’
De projectleider werkt als ‘primus inter pares’; hij zorgt ervoor dat de randvoorwaarden er zijn voor het team om optimaal te presteren. De ruimte daarvoor wordt door de directie gegeven. De investering in een project betaalt zich dubbel terug: door een succesvol projectresultaat en betrokken en enthousiaste medewerkers.

Projectmanagement Groningen Contact

Neemt u geruts vrijblijvend contact op met onze firma. Wij staan u graag ter woord.


Trefwoorden: Businesscase, Economisch Advies, Interim Management, Ondernemerschap, Personal Coaching, Project Management, Projectmanagement, Strategieontwikkeling

Andere producten en diensten van Nexo BV

16-05-2011

projectmanagement

projectmanagement


11-05-2011

beleidsadvies groningen

Beleidsadvies groningen In opdracht van overheden, belangenorganisaties, bedrijfsleven of kennisinstellingen vertaalt Nexo de vraag van haar opdrachtgevers naar een projectontwerp en voert deze uit.


strategisch-advies-groningen van Nexo BV thumbnail
19-04-2011

strategisch-advies-groningen

Strategisch advies Groningen . Samen met directie of management ontwikkelt Nexo strategieën of businesscases en onderzoekt de haalbaarheid ervan.


04-01-2011

organisatieadviesbureau

Organisatieadviesbureau Nexo BV Nexo ondersteunt bedrijfsleven en overheden met economisch en strategisch beleidsadvies en projectmanagement. Het organisatieadviesbureau van Groningen


04-01-2011

organisatie-advies-groningen

Organisatie advies groningen. Nexo ontwikkelt en begeleidt projecten van wijkniveau tot regionaal niveau die met bevorderen van ondernemerschap te maken hebben. In opdracht van overheden, belangenorganisaties, bedrijfsleven of kennisinstellingen vertaalt Nexo de vraag van haar opdrachtgevers naar een projectontwerp en voert deze uit.


04-01-2011

Beleidsadvies

Beleidsadvies - Beleidskeuzes en beleidsdoelstellingen Nexo adviseert over beleidskeuzes en hoe beleidsdoelstellingen kunnen worden behaald. Van het ontwikkelen van een businesscase tot de uitvoering van het project kunt u bij ons terecht. http://www.nexobv.nl/#beleidsadvisering