Uitbreiding samenwerking Gazprom en Gasunie stap dichterbij

Door: Nv Nederlandse Gasunie  05-10-2006
Trefwoorden: Samenwerking

Het Russische gasbedrijf Gazprom en het Nederlandse gastransport en -infrastructuurbedrijf Gasunie hebben een overeenkomst (Memorandum of Understanding) getekend waarin beide ondernemingen hun samenwerking vastleggen om te komen tot wederzijdse deelname in de North European Gas Pipeline (NEGP) en in de BBL, alsmede het gebruik van transportcapaciteit in het gastransportsysteem van Gasunie.

De ondertekening vond vandaag plaats op het hoofdkantoor van Gazprom door Alexei Miller, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gazprom, en Marcel Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Gasunie. Bij de ondertekening was ook minister Wijn van Economische Zaken aanwezig.

In de overeenkomst is vastgelegd dat Gazprom een aandeel krijgt in BBL Company en dat Gasunie tenminste 51% van de aandelen daarin zal behouden. Gasunie krijgt voorts een aandeel in het kapitaal van de North European Gas Pipeline Company van maximaal 9%.

De partijen gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van Gasunie’s gasinfrastructuur door Gazprom, inclusief ondergrondse opslag. De bedrijven zijn overeengekomen definitieve afspraken te maken over langetermijn-contracten voor het transport van aardgas door het Nederlandse net.

‘Gasunie is zeer verheugd over deze overeenkomst als een volgende stap in de richting van een definitief akkoord. De samenwerking is uitstekend en wordt volledig gedragen door de autoriteiten van beide landen, hetgeen erg belangrijk is voor een project van deze omvang’, stelde Marcel Kramer.

Alexei Miller verklaarde: ‘De ondertekende overeenkomst brengt onze samenwerking met Gasunie in een nieuwe kwaliteitsfase. Door bundeling van krachten en expertise zullen wij in staat zijn om succesvol grootschalige projecten te realiseren, gericht op het veiligstellen van de langetermijn-gasvoorziening voor de Europese consumenten.’

Moskou/Groningen 5 oktober 2006

Trefwoorden: Samenwerking

Contact Nv Nederlandse Gasunie

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share