Megacontract voor Groningse makelaar in scholing - UWV laat alle scholing inkopen door RBO Groningen

Megacontract voor Groningse makelaar in scholing - UWV laat alle scholing inkopen door RBO Groningen van Rbo Groningen

Door: Rbo Groningen  19-07-2006
Trefwoorden: Uwv, Werklozen, Arbeidsgehandicapten

Megacontract voor Groningse makelaar in scholing
UWV laat alle scholing inkopen door RBO Groningen

Vanaf heden koopt RBO Groningen in geheel Nederland scholingen in voor UWV. Op 12 juni jl. is het contract in werking getreden dat de Groningse makelaar in scholing in de wacht sleepte na een Europese aanbesteding. RBO Groningen mag een jaar lang alle individuele scholingstrajecten voor UWV inkopen, met een optie op nog een jaar. Het gaat om het bij- en omscholen van werklozen en arbeidsgehandicapten voor wie scholing een noodzakelijke voorwaarde vormt om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Inkoop scholing efficiënter en effectiever regelen
UWV is verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten en werklozen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’. De reïntegratie wordt deels uitgevoerd door reïntegratiebedrijven. Scholing is daarbij een belangrijk instrument.
Sinds 1 juli 2005 is het Protocol Scholing van UWV van kracht. Op grond hiervan wordt bij elk individueel reïntegratietraject vastgesteld of scholing noodzakelijk is als aanbodversterkend instrument. Door het inschakelen van een scholingsmakelaar wil UWV deze inkoop efficiënter en effectiever regelen.

Februari 2006 startte UWV een aanbesteding volgens Europees model voor een scholingsmakelaar, die de inkoop en de volledige administratieve afhandeling van alle scholingstrajecten gaat verzorgen. Omdat UWV voor een deel van de reïntegratieactiviteiten ESF-subsidie heeft verkregen, moet de scholingsmakelaar administratief aan de desbetreffende Europese richtlijnen voldoen.

RBO Groningen
De vraag van UWV is RBO Groningen op het lijf geschreven. Als makelaar in scholing neemt RBO Groningen een onafhankelijke positie in tussen opleidingsinstituten en afnemers van scholing. RBO Groningen opereert landelijk en heeft veel ervaring bij onder andere overheden, maatschappelijke ondernemingen, brancheorganisaties en reïntegratiebedrijven.
Van groot belang bij de gunning is dat RBO Groningen een sterke administratieve organisatie heeft die buitengewoon goed thuis is de ingewikkelde materie van de ESF-subsidies. Ook de ruime kennis van zowel het reguliere als het particuliere onderwijs speelt mee bij de keuze voor RBO Groningen.
RBO Groningen beoordeelt als onafhankelijk makelaar in scholing het aanbod en de kwaliteit van scholingsinstituten in heel Nederland objectief. Naast het inkopen verzorgt RBO Groningen ook randvoorwaarden zoals de aanmelding van cliënten, het betalen van reiskosten en boekengeld en het bewaken van de kwaliteit van de geleverde scholing.

www.rbogroningen.nl


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
RBO Groningen
drs. Meindert Krijnsen, directeur-bestuurder
tel. 06-51 52 00 79
e-mail m.krijnsen@rbogroningen.nl

Trefwoorden: Arbeidsgehandicapten, Inkoop Scholing, Omscholen, Uwv, Werklozen,

Contact Rbo Groningen

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share